اعلام اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص معافیت مودیانی که فرزند سوم و بیشتر دارند

اطلاعیه:

همکاران محترمی که مشمول موضوع نامه پیوست میگردند، از طریق سامانه الکترونیکی کانون به واحد دبیرخانه اعلام فرمایید.