اعلام برنامه زمانبندی جشن نیکوکاری توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) قزوین