اعلام رقم دقیق بدهکاری کانون تا پایان شهریور 98 به صندوق حمایت از وکلای دادگستری

در راستای استقرار شفافیت اطلاعاتی و آماری و ارائه گزارش به اعضای محترم به استحضار میرساند مبلغ دقیق بدهی این کانون تا پایان شهریور ماه 1398 به صندوق حمایت از وکلای دادگستری طبق اعلام آن صندوق طی نامه شماره 98209872 مورخ 17 مهر 98 به میزان 32،574،270،817 ريال بوده و هر روزه با توجه به وابستگی آن به سوابق اعضای کانون رو به افزایش است

به این صورت که هر روزه مبلغ ۳۱,۴۷۰,۷۷۱ ريال و هر ساعت ۱,۳۱۱,۲۸۲ ريال به مقدار کل بدهی کانون اضافه میگردد.

در ادامه توجه شما را به نامه مذکور جلب مینماییم.