اعلام رقم دقیق بدهکاری کانون تا پایان شهریور 1399به صندوق حمایت از وکلای دادگستری

در راستای استقرار شفافیت اطلاعاتی و آماری و ارائه گزارش به اعضای محترم به استحضار میرساند مبلغ دقیق بدهی این کانون تا پایان شهریور ماه 1399 به صندوق حمایت از وکلای دادگستری طبق اعلام آن صندوق طی نامه شماره 99226799 مورخ 3 آذر ماه 1399 به میزان 24،797،572،512 ریال میباشد.