اعلام نکته مهم در تنظیم وکالتنامه های وکلا از سوی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین

پیرو نامه واصل شده از سوی مدیر کل محترم اداره ثبت اسناد و املاک استان قزوین در خصوص لزوم درج کدملی و تاریخ تولد وکلا در جهت فراهم شدن امکان ثبت مشخصات ایشان در اجرائیه های الکترونیکی توجه شما را به متن نامه جلب مینماییم.