افتتاح اتاق وكلا و اتاق مشاوره در دادگستری بخش محمديه

افتتاح اتاق وكلا و اتاق مشاوره در دادگستري بخش محمديه
با حضور رياست كانون وكلا،رياست ستاد معاضدت و جمعي از وكلا و همچنين با حضور رياست دادگستري بخش محمديه و قضات محترم ان بخش اتاق اختصاصي وكلاي كانون وكلا و اتاق مشاوره افتتاح شد

در اين مراسم ضمن خوشامد گويي و قدر داني از وكلاي استان قزوين توسط رياست دادگستري بخش محمديه جناب عباسي از حضور وكيل در امر دادرسي و همچنين مشاوره و معاضدت به عنوان واجبات دادرسي عادلانه ياد شد و اضافه گرديد حضور وكيل و رسالت ايشان در امر دادرسي از موجبات كشف حقيقت و جلوگيري از هرگونه أطاله دادرسي خواهد بود
ايشان اضافه نمود داشتن وكيل حق مسلم هر شهروند بود و وجود اتاق مشاوره در داخل نهاد دادگستري موجب دسترسي قشر فقر جامعه از حمايت وكلا خواهد بود
در اين جلسه جناب تجدد ضمن تقدير تعامل شايسته دادگستري با كانون وکلای دادگستری از تحولات اخیر در خدمات ستاد و كميسيون معاضدت با توجه به قانون جديد ايين دادرسي كيفري ياد نمود و بر پرداخت حق الوکاله وكلا مطابق قانون تاکید داشت. او همچنین خواستار گسترش و تقویت فرهنگ استفاده از وكيل و اجباري شدن وكالت همراه با حمايت از قشر ضعيف جامعه گردید و باری دیگر از طرح بيمه وكالت سخن گفت و يادوار شد كه در روند عملکرد ریاست قوه قضائیه و خصوصا سياستهاي جديد رياست دادگستري قزوين جناب دكتر انصاري همگی این موارد مشهود میباشد و امید به پیشرفت و تکامل در خصوص این نواقص را داریم..
ايشان حضور يك وكيل در دادرسي را يكي از شاخصه هاي اصلي و سه ضلع دادرسي عادلانه و امري ضروري دانست.

لازم بذکر است تشكيل اتاق مشاوره در بخش محمديه به درخواست رياست دادگستري محمديه بوده و ايشان بر تعامل دوجانبه هر دو نهاد تاكيد داشت.

در ادامه اين نشست اتاق مشاوره و معاضدت كانون وكلا در بخش محمديه با حضور رياست دادگستري، رياست كانون وكلا، قضات ان بخش و مردم محمديه افتتاح گرديد.
لازم به توضيح است كه در اينده شاهد افتتاح اتاق وكلا در ساير بخشها و شهرستانهاي استان از جمله اقباليه و بويين زهرا و غيره خواهيم بود.

 

photo_2016-09-24_11-33-57photo_2016-09-24_11-33-47