امور رفاهی: تسهیلات بانکی از یکصد میلیون تومان(بدون ضامن) تا یک میلیارد تومان ویژه وکلای دادگستری

سیدمحمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین:
تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی بدون ضامن و تا یک میلیارد تومان تسهیلات بانکی خرید دفتر برای وکلای دادگستری استان قزوین تأمین خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با تأکید بر ضرورت تأمین و ایجاد خدمات رفاهی و تسهیلات برای وکلای دادگستری گفت:
بر خلاف آنچه در تصورات جامعه القاء شده است در شرایط کنونی وضعیت معیشتی و مالی وکلای دادگستری خوب نیست و بسیاری از همکاران در تأمین هزینه های اولیه با مشکل مواجه هستند.
سیدمحمد حسینی ادامه داد: در جهت رفع قسمتی از مشکلات وکلا؛ با چهار بانک معتبر شهر مذاکراتی صورت گرفته و به زودی در قالب اجرای تفاهم نامه های دو جانبه، تسهیلات متنوعی در اختیار وکلای محترم دادگستری قرار خواهد گرفت تا به فراخور نیاز مالی و شرایط زمان خود بتوانند این امکانات بهره ببرند.
تسهیلات بانکی ۵۰۰ الی یک میلیارد ریالی بدون معرفی ضامن و تسهیلات بانکی ۴ میلیارد و پانصد میلیون ریالی خرید دفتر با بازپرداخت ۱۵ ساله، تسهیلات بانکی ۱۰ میلیارد ریالی خرید دفتر با بازپرداخت ۵ ساله از جمله امکاناتی است که به زودی در اجرای تفاهم نامه های فی ما بین کانون و بانک های استان در اختیار وکلای محترم دادگستری استان قزوین قرار خواهد گرفت.

روابط عمومی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین