امور رفاهی: گزارش تسهیلات بانکی ارایه شده به همکاران

پیرو فراخوان قبلی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خصوص امکان دریافت تسهیلات بانکی توسط اعضای محترم به پشتوانه حساب بانکی این کانون نزد بانک های تجارت و رفاه و در راستای رعایت اصل شفافیت در امور مالی و اداری کانون به استحضار همکاران محترم میرساند تا کنون 44 نفر از اعضا به ترتیب تاریخ وصول درخواست ایشان، از طرف کانون به بانک های ارایه دهنده تسهیلات معرفی شده اند که لیست ایشان در پیوست موجود است.

 

جهت دریافت لیست کلیک نمایید