امکان ارائه الکترونیکی دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

پیرو نامه واصل شده از اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در خصوص اعلام مدیریت محترم روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر امکان ارائه الکترونیکی دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور توجه شما را به مکاتبات زیر جلب مینماییم.