انتخابات نهم هیأت مدیره: برنامه ها و رزومه کاندیدای محترم آقای مهدی حاجی حسینی

بنام خداوند متعال

اهم برنامه ها اینجانب جهت اداره کانون

راهبرد من در اداره کانون بر اصل کرامت وکیل در سه حوزه کانون – دادگستری و سازمانهای ذیربط و جامعه و استقلال وکیل و نهاد وکالت و کانونهای وکلا و نیز معیشت و اقتصاد وکیل از طریق ایجاد موسسات حقوقی تخصصی و جلب حمایت همه جانبه صندوق حمایت در اعطای وام و سرمایه گذاری های اقتصادی در قالب تعاونی و غیره استوار خواهد بود در این راهبرد همه وکلا اعم از وکلای پایه یک و کارآموزان یکسان مورد حمایت کانون قرار خواهند گرفت و نیز فعال نمودن هیات عمومی وکلا به عنوان سرمایه اصلی کانون از راهبردهای اینجانب در اداره کانون خواهد بود.
رویکردهای من در اداره کانون
• مدیریت کارآمد در اداره کانون به طوری که وکلای دغدغه مند بخشی از وقت خود را هر روز به کانون اختصاص دهند تا به موقع و روان کار وامورات همکاران بنحو شایسته صورت پذیرد.
• ۲- اهتمام به تشکیل جلسات منظم هیأت عمومی و استفاده از خرد جمعی در طی دو سال اداره کانون و مشارکت دادن هیأت عمومی در تصمیمات کلان و گزارش منظم مالی و غیره و پاسخگو بودن ارکان واعضای کانون نسبت به عملکرد خود در برابر هیئت عمومی موضوع بند الف ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ از اهم برنامه های من می باشد.
• ایجاد بسترهای تعامل سازنده با مراکز قضایی و انتظامی و اداری از طریق برگزاری جلسات و نشستهای رسمی و مکاتبات اداری و عنداللزوم از طریق بیانیه های عمومی
• تشکیل کمیسیون ویژه در راستای اعمال و اجرای دقیق تبصره ۳ ذیل ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ و ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ در راستای حفظ کرامت و شأن وکلا
• استفاده از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه وکلای استان در کمیسیونهای داخلی کانون و نیز مشارکت فعال در سطح کانونهای وکلای سراسر کشور و اسکودا در جهت هم افزایی علمی و تجربی و حضور در عرصه های صنفی و اجتماعی از طریق برگزاری نشستهای علمی – همایشهای صنفی و چاپ و انتشار اثار ومقالات علمی وخدمات وکلا وحضور مؤثر در رسانه های استان وکشور

برنامه های اجرایی

۱-شفافیت وپاسخگویی نسبت به عمکرد وتصمیمات وپاسخ صریح وروشن به مطالبه گری اعضاء

۲-چابک سازی ارکان وکمیسیون های کانون ونظارت مستمر بر خروجی عملی وملموس عملکرد انها براساس وظایف و اهداف تعریف شده

۳-احیاء کمیسیون داوری وصلح کانون وفعال نمودن ان بطوریکه هیچ پرونده ای مستقیم به دادسرای انتظامی ارجاع نگردد وکوچک سازی دادسرای انتظامی ودادگاه

۴-تغییر رویکرد کمیسیون کاراموزی از تئوری محوری به مهارت محوری بطوریکه کاراموزان پس از طی دوره کار اموزی بتوانند بعنوان یک وکیل حرفه ای با مهارت های فنی و حقوقی در محاکم حضور پیدا کنند

۵-مساعدت وکمک واعطا وام وملاحظه وضعیت مالی وکلای جوان در تمدید پروانه

۶-نظارت جدی به اموال و دارایی کانون وحفظ و حراست از ان بطوریکه ریالی از اموال وکلا در غیر منافع و مصالح عموم وکلا هزینه و صرف نگردد
۷-ایجاد بستر و زمینه مساوی برای عموم وکلا جهت رشد و شکوفایی توانمندی ها واستعداد ها و مبارزه جدی و دوری جستن از تبار گرایی؛ محفل گرایی ،باندبازی و ویژه خواری و …………

۸-حمایت قاطع وعملی وهمه جانبه از همکاران وکیل
نزد مقامات قضایی وظابطین قضایی
واعلام ان به هیأت عمومی

۹-نگاه فراجنسیتی در اداره ومدیریت کانون واستفاده حداکثری از ظریفیت وتوانمندی های علمی ومدیریتی بانوان همکار

ودر اخر عرض میکنم بنده تعهد میدهم به برنامه های خود پایبند باشم و پاسخگو

لطفا با تشخیص رای بدهیم

ارادتمند همه همکاران عزیز

مهدی حاجی حسینی