انتخابات هشتم هیأت مدیره – رزومه کاندیدای محترم فریبا رضایی

رزومه کاندیدای محترم فریبا رضایی

1- معاون دادستان انتظامی کانون وکلای قزوین

2- عضو علی البدل شورای مرکزی جمعیت حامیان حقوق بشر زنان

3- نایب رئیس کمیته حقوقی بانوان و خانواده استانداری قزوین

4- عضو شورای عالی فرهنگی استان

5- عضو اصلی شورای مشورتی شهرداری قزوین(شمس-کارگروه توسعه پایدار شهری)

6- رئیس کمیسیون بانوان کانون وکلای قزوین

7- دبیر اسبق کارگروه کنوانسیون حقوق کودک

8- مدیر عامل موسسه توسعه حقوق شهروندی دادشهر

9- عضو هیأت مدیره انجمن فرهنگی، ادبی بامداد اسفند

10- دبیر دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان