انتخابات هشتم هیأت مدیره – رزومه کاندیدای محترم مهدی حاجی حسینی

بنام خداوند جان و خرد

 

رزومه و اهداف

اینجانب مهدی حاجی حسینی متولد 1348 با تحصیلات عالی دانشگاهی و حوزوی مدت 14 سال سابقه مدیریت اجرایی دارم و از سال 1384 به عنوان وکیل پایه یک دادگستری به امر وکالت مشغول هستم و در این مدت در شورای برنامه ریزی کانون و نیز کمیسیون های روابط عمومی و حمایت فعالیت داشته ام.

و اکنون دوطلب کاندیدای هیأت مدیره کانون وکلا هستم.

اهم برنامه های راهبردی و عملیات بنده عبارتند از:

1- رشد و ارتقاء جایگاه حرفه شریف وکالت با نگاه فراجنسیتی و ملی و تعامل دو سویه با نهادهای مرتبط

2- تعهد به استقلال حقیقی و قانونی نهاد وکالت به عنوان یک نهاد مدنی فراگیر بدون دخل و تصرف نهادهای حکومتی در ابعاد و ارکان آن

3- تعهد در حفظ یکپارچگی وکلا در مقابل هجمه ها از قبیل حذف ظرفیت و پذیرش وکیل و هر نوع اقدام و تصمیمی که خدشه بر جایگاه و منزلت وکلا وارد نماید

4- تعهد و تلاش در تحقیق کانونی الگو در شفاف سازی اطلاعات و انتشار آزاد آن به منظور طرد و دوری از هر نوع رانت و انحصار و تخلف به خصوص در مسائل مالی و کم کردن هزینه های زاید

5- تعهد بر تحقق کامل ماده 6 قانون لایحه استقلال پیرامون ارتقا سطح دانش و آموزش تخصصی و حرفه ای وکلا و کارآموزان و اختصاص بودجه مناسب و روان سازی دوران کارآموزی با رویکرد آموزش حرفه ای و عملی

6- تعهد به اصلاح تفکرات حاکم بر کانون ترویج و پذیرش تکثرگرایی و تحمل عقاید مخالف و اجرای عملی گردش نخبگان در ارکان و کمیسیون های کانون و هیأت مدیره

7- تعهد به پرداخت بدهی کانون به صندوق حمایت و مطالبه هزینه اداره معاضدت کانون و حق الوکاله معاضدتی و تسخیری از قوه قضاییه و تعیین و تکلیف ساختمان جدید الاحداث کانون

8- تعیین و تصویب اهداف هریک از کمیسیون های کانون به طور جداگانه و مشخص و استفاده حداکثری از پتانسیل وکلای استان در تحقق اهداف هر یک از کمیسیون های مذبور

9- انعقاد یادداشت تفاهم با دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و شرکت های سهامی برای اعزام کارآموزان به این مراکز برای کارورزی و درآمد زایی و نیز اهتمام به اقتصاد و معیشت وکلا و کارآموزان

10- تعهد به تشکیل اتاق فکری فعال و پویا به منظور فکر سازی و تصمیم سازی و ارایه راهکارهای نظام مند در تمامی امور مربوط به نهاد وکالت در قالب استانی و ملی و فراملی و استفاده بهینه از ظرفیت های هیأت عمومی در تصمیمات کلان

 

به امید سربلندی نهاد وکالت و تک تک همکاران

مهدی حاجی حسینی