انتخابات هفتم هیأت مدیره – رزومه کاندیدای محترم علی اصغر مقدمی

ریاست محترم هیئت نظارت بر انتخابات کانون وکلای استان قزوین

سلام علیکم

احتراماً: بدینوسیله اینجانب کاندیدای دوره هفتم هیئت مدیره کانون مشخصات و رزومه خود را به شرح ذیل جهت هرگونه بهره برداری و اقدام تقدیم و امیدوارم در انجام این وظیفه خطیر موفق و مؤید باشید.

-اینجانب علی اصغر مقدمی فرزند حسن متولد 15/6/1352- قزوین – متأهل دارای 2 فرزند می باشم.

مدرک تحصیلی: دیپلم متوسطه ( فرهنگ و ادب ) قزوین

کارشناسی حقوق قضایی – تهران

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – گیلان

فعالیتّها و مشاغل: کارمند سابق اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قزوین- ( مسئولیت های مهم داشته ام ) که در اداره مراقبت پس از خروج زندانیان و نیز زندان مرکزی قزوین انجام وظیفه نموده ام.

فعالیتها در کانون: چندین سال پی در پی عضو کمیسیون حمایت از زندانیان کانون وکلا

عضو کمیسیون محیط زیست

دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین

دادرس شبعه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین

فعالیتهای دیگر: عضو NGO های دوستداران طبیعت – و ( مشاور حقوق آن )

و فعالیتهای خیرخواهانه و نوعدوستانه-

با تشکر

علی اصغر مقدمی کاندیدای دوره هفتم کانون وکلا