انتخابات هفتم هیأت مدیره – رزومه کاندیدای محترم حمیدرضا حقیقت

بسم الله الرحمن الرحیم

 

به حول قوه الهی به استحضار سروران و همکاران فرهیخته کانون وکلای قزوین می رساند:

اینجانب حمیدرضا حقیقت فرزند علی اکبر متولد 1353 اهل استان اصفهان شهرستان گلپایگان میباشم و بعد از اخذ مدرک کارشناسی خود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در آزمون وکالت 1380 در کانون وکلای مرکز پذیرفته و حوزه فعالیت استانی قزوین تعیین شد و پس از اعطای استقلال و تشکیل کانون وکلای مستقل قزوین و زنجان عملا یکی از اعضای این کانون شدم که پس از مدتی استان زنجان از قزوین منفک گردید و بنده نیز در محضر اساتید و همکاران فرهیخته تا کنون تلمذ نموده و به کار وکالت در استان ادامه داده ام.

فعالیت های اینجانب در کانون وکلای دادگستری استان قزوین شامل موارد ذیل است:

  • بازرس کانون در سه دوره از هیأت مدیره کانون
  • عضویت در شورای برنامه ریزی در دوره ششم هیأت مدیره

اکنون نیز به یاری خداوند متعال در این دوره انتخاباتی هیأت مدیره به عنوان کاندیدا اعلام حضور نموده و صداقت و درستکاری و نظم را سرلوحه کار خود قرار داده ذیلا برنامه خود را به سمع و نظر سروران می رسانم:

1-  اولویت قایل شدن به خرد جمعی در تصمیم گیریهای کانون وتشکیل اتاق فکر متشکل از پیش کسوتان وهمکاران با تجربه و وکلای خوش ذوق در جهت تدوین نظامنامه داخلی کانون ونیز تبیین امور کاربردی وبرنامه ریزی در جهت رفع معضلات مبتلابه همکاران

2- تصویب نظامنامه تبلیغات داخلی کانون در جهت جلوگیری از تخریب کاندیداها ومقابله با سیاسی نمودن انتخابات داخلی وجلوگیری از اعمال ورفتار دون شان جامعه وکالت در جهت کسب آراء وتلاش برای استقلال بیشتر وکلاء ودوری از سیاست زدگی وبازیهای سیاسی ناسالم

3- تعامل پیشرو وهدفمند با نهادها وسازمانهای مرتبط وموثر در حوزه وکالت به ویژه دادگستری استان ونمایندگان مجلس شورا در حوزه تقنین ،کانونهای وکلاء واسکودا وغیره …برای جلب حمایت قانونی و اداری ونهادی از وکلاء

4- توجه ویژه به حل وفصل شکایات واصله علیه وکلا از سوی موکلین خصوصا در مرحله داوری

5- پیش بینی ساز وکار عادلانه وغیر تبعیض آمیز برای وکلای متقاضی انتقال در حداقل زمان ممکن با هزینه متعارف

6- ارتقای کمی وکیفی فعالیتهای آموزشی کانون ،بویژه در جهت روزآمدی وکلاء وانتقال تجارب کاربردی به همکاران وخصوصا تشکیل هفتگی کلاسهای فن دفاع وفنون ارتباطات

7- تسهیل وبهبود فرایند دسترسی وکلاء وکارآموزان عزیز به هیات مدیره از طریق پیش بینی جلسات ملاقات عمومی واختصاصی با هدف بهره گیری دوسویه از ظرفیتها وقابلیتهای یکدیگر ونیز حل مشکلات ومطالبات وکلای محترم

8- اقدام جهت شفافیت مالی وبودجه ای کانون وتلاش در جهت استفاده بهینه از منابع مالی وپیشگیری از اسراف وهزینه های غیر ضروری ونیز تمرکز ویژه بر اتمام وتکمیل ساختمان در دست احداث کانون

9- تلاش در جهت تغییر وبهبود افکار عمومی نسبت به وکلا به ویژه از طریق رسانه جمعی وتاکید بر حفظ شان ومنزلت وکلاء در مطبوعات ،فیلمها ،سریالها وگزارشات صدا وسیما

10- تلاش در جهت کاهش پذیرش کارآموز در آزمون سالیانه با مسئولین ذیربط وجلوگیری از اعطای پروانه وکالت تحت هر شرایطی به افرادی که واجد شرایط مربوطه نیستند تحت هر اهدافی ومخالفت با صدور پروانه به قضات بازنشسته ومستعفی واتخاذ راهکار قانونی در این خصوص در کمیسیون پارلمانی واقدامات لازمه در خصوص لغو قانون مربوطه

11- پیش بینی سازوکار  کارآمد برای تسریع در وصول مطالبات وکلاء از دستگاههای قضایی جهت اخذ حق الوکاله های معوقه وجاری پروندههای تسخیری

12- سامان دادن به کمیسیونهای داخلی  که از حالت تشریفاتی خارج وکاربردی گردند

13- اتخاذ تدابیری عادلانه در خصوص دریافت یا عدم دریافت همیاری از وکلای محترم برای کانون وهمچنین معافیت کارآموزان از پرداخت همیاری

14- ارتقاء موثر ومحسوس خدمات رفاهی ،فرهنگی وتفریحی کانون به وکلاء

15- رصد مستمر فعالیت واقدامات سایر کانونها در سراسر کشور والگوبرداری از خدمات وطرحها وفعالیت های ممتاز وجدید آنها در کانون  قزوین به منظور داشتن کانونی موفق وپیشرو

16- ارتقاء کمیسیون پارلمانی کانون وبهره گیری از پیشکسوتان در آن در راستای بررسی قوانین مربوط به وکالت وپیشنهاد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی واسکودا در خصوص بروز کردن قوانین وکالت

17- سامان دادن به کمیسیون کارآموزی وآزمون اختبار که از مسائل واهم کارهای کانون می باشد واهتمام جدی میطلبدکه در آتیه وکلای آزموده تری به جامعه تحویل داده شود وهمچنین موجبات نارضایتی کارآموزان از نظر بار علمی را در پایان دوره نداشته باشیم

18- تشکیل جلسات حداقل ماهی یکبار با مدیر کل دادگستری ودادستانی جهت انتقال مسائل ومشکلات پیش آمده فی مابین وکلاء با قضات ویا کارمندان دادگستری که وکلاء به کانون کتبا اعلام نموده اند

19- اتخاذ راهکارهای در جهت تجهیز نمودن وکلاء به وسایل دفاع شخصی در جهت امنیت فیزیکی

و بسیاری هدف و برنامه که امکان شرح آن در این مقوله از حوصله همکاران خارج و إنشاء الله در آتیه در صورت حضور در هیأت مدیره عملیاتی میگردند.

 

با تشکر

حمیدرضا حقیقت