انتخابات هفتم هیأت مدیره – رزومه کاندیدای محترم فرشید سرفراز

در ادامه میتوانید رزومه کاندیدای محترم جناب آقای فرشید سرفراز را مشاهده فرمایید.