انتخابات هفتم هیأت مدیره – رزومه کاندیدای محترم عباس محمدی

به نام خدا

ریاست محترم هیأت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین

با سلام و احترام:

بازگشت به شماره 72/ص به تاریخ 23/1/96 اینجانب عباس محمدی کاندیدای هفتمین دوره انتخابات به استحضار عالی می رسانم:

  1. اینجانب دارای مدرک کارشناسی حقوق قضایی از دادگاه(احتمالا دانشگاه منظور بوده و اشتباه در نوشتار بوده است) آزاد اسلامی واحد زنجان سال 1378 میباشم
  2. سابقه عضو کمیسیون عمران و ساختمان از تاریخ 24/4/92 به مدت 2 سال را داشتم
  3. در هیأت مدیره محترم حاضر در کمیسیون حمایت از تاریخ 30/3/94 به مدت یکسال بودم
  4. اضافه بر این از تاریخ 1/4/94 تاکنون در دادسرای کانون در سمت دادیاری افتخار همکاری را دارم
  5. جناب آقای مهدی حسینی به شماره پروانه 1111 به عنوان نماینده اینجانب در زمان رأی گیری بحضور معرفی میگردد که تقاضا همکاری شایسته با نامبرده را دارد

با احترام مجدد