انتخاب اعضای محترم هیات نظارت بر دهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، اعضای محترم هیات نظارت بر دهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان قزوین انتخاب شدند، اسامی افراد منتخب به شرح ذیل است:

آقای مجید علی محمدی، به عنوان رییس هیات نظارت بر دهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین انتخاب شدند و آقایان: امیرحسین حصاری، فرهاد بشردوست، علیرضا وادی خیل و علی حاج محمدی ها، به عنوان اعضای اصلی هیات نظارت بر انتخابات و همچنین آقایان مسعود اسدی و محمد زارعی به عنوان اعضای علی البدل معرفی شدند.