انجام کلیه امور مربوط به اظهارنامه مالیاتی اعضاء محترم در کانون وکلای دادگستری استان قزوین

با توجه به آغاز دوره تقدیم اظهارنامه مالیاتی در خرداد ماه و در راستای حفظ آسایش و منزلت همکاران محترم، کانون وکلای دادگستری استان قزوین با فراهم نمودن شرایط مورد نیاز؛ آمادگی انجام کلیه امور مربوط به تکمیل و تقدیم الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی اعضای محترم را دارد.

در صورت تمایل به استفاده از این خدمات می توانید از یکم تا پایان خرداد ماه 1395 به کانون وکلای دادگستری استان قزوین مراجعه نمایید