اولین نشست بررسی علمی تخصصی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت؛ ظرفیت ها و فرصت ها

کمیسیون حقوق شهروندی و دفاع از آزادی های فردی کانون وکلای دادگستری استان قزوین با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین و دفتر قزوین انجمن جامعه شناسی ایران برگزار میکند:

اولین نشست بررسی علمی تخصصی
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت؛ ظرفیت ها و فرصت ها

با حضور و سخنرانی:

صدیقه ربیعی

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین

دکتر علی اسلامی پناه
وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

مرضیه قاسم پور
وکیل دادگستری و پژوهشگر امور زنان

دکتر بیدا میرحسینی
جامعه شناس و مدیر انجمن جامعه شناسی قزوین

دکتر احسان رحمانی
مدرس دانشگاه و درمانگر امور خانواده

زمان: چهارشنبه 13 آذر ماه 1398 ساعت 12:30 الی 14:30

مکان: سالن کنفرانس اسکندری نژاد در پارک علم و فناوری قزوین

کمیسیون حقوق شهروندی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین