برنامه آموزشی فصل بهار سال 1396 کارآموزان محترم

کارگاه آموزشی فصل بهار سال 1396 کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین طی جدول زمانی زیر برگزار می گردد.

کارگاه آموزشی فروردین ماه 96

روز تاریخ وکیل مربی ساعت سرفصل های آموزشی
پنجشنبه 31 فروردین 1396 جناب آقای دکتر حسین محبی 10-8 مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی 92
جناب آقای فرهاد بشردوست 12- 10 اسناد و اقرار در آیین دادرسی مدنی
جناب آقای علی امینی 14-12 کارگاه آموزشی

 

وکلای فرضی :

جناب آقای غلامرضا مقیمی

جناب آقای میثم حاج ابراهیمی

 

محل برگزاری : قزوین -خیابان شهیدبابایی- کوچه23 ( پست ) کتابخانه امام خمینی(ره) سالن قلم.

 

 تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشی

وکلای فرضی مکلفند یک هفته قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را اخذ و پس از مطالعه لازم در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علیرغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد.

تأخیر بیش از پنج دقیقه غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید

غيبت در جلسه كارگاه آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كارگاه آموزشي جبر اني شركت نمايد در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه ،يك ماه تمديد مي گردد.

 

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین

کارگاه آموزشی اردیبهشت ماه 96

روز تاریخ وکیل مربی ساعت سرفصل های آموزشی
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 جناب آقای دکتر اسلام رجبعلی 10-8 نوآوری های قانون مجازات اسلامی 92 در خصوص جرایم علیه اشخاص
جناب آقای رحیم معروفی 12- 10 سوگند ، گواهی و رجوع به کارشناسی
جناب آقای محمد طایفه زرکش 14-12 کارگاه آموزشی

 

وکلای فرضی:

جناب آقای امیر طاهری

سرکار خانم منیژه اسماعیلی جامکانی

 

محل برگزاری : قزوین – خیابان دانشگاه- کوچه اداره پست- کتابخانه عمومی امام خمینی (ره)- سالن قلم

 

تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي

وکلای فرضی مکلفند یک هفته قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را اخذ و پس از مطالعه لازم در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علیرغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد.

تأخیر بیش از پنج دقیقه غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید

غيبت در جلسه كارگاه آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كارگاه آموزشي جبر اني شركت نمايد در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه ،يك ماه تمديد مي گردد.

 

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین

کارگاه آموزشی خرداد ماه 96

روز تاریخ وکیل مربی ساعت سرفصل های آموزشی
پنجشنبه 11 خرداد 1396 جناب آقای خمسه 10-8 تعدد دیات
جناب آقای نعیم شاه تقی 12- 10 اسناد تجاری و آثار حقوقی آن ها
سرکار خانم کیانی فرد 14-12 کارگاه آموزشی

 

وکلای فرضی:

جناب آقای کامبیز لطفی

جناب آقای کریم علیزاده

 

محل برگزاری : قزوین – خیابان دانشگاه- کوچه پست- کتابخانه امام خمینی(ره)- سالن قلم

 

تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي

 حضور کلیه کارآموزان علی رغم گروه بندی های پیشین الزامی می باشد.

وکلای فرضی مکلفند سه روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را اخذ و پس از مطالعه لازم در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علیرغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد.

تأخیر بیش از پنج دقیقه غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.

غيبت در جلسه كارگاه آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كارگاه آموزشي جبر اني شركت نمايد در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه ،يك ماه تمديد مي گردد.

 

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین