برنامه زمانی اعطای پروانه های کارآموزی وکالت پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹۸

برنامه زمانی اعطای پروانه های کارآموزی وکالت پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹۸ در روزهای بشرح زیر از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۲ ظهر میباشد:

 

  • رتبه ۱الی ۱۸ یکشنبه ۹۹/۴/۸
  • رتبه ۱۹ الی ۳۶ دوشنبه ۹۹/۴/۹
  • رتبه ۳۷ الی ۵۴ سه شنبه ۹۹/۴/۱۰
  • رتبه ۵۵ الی ۶۴ و ۱ تا ۸ ایثارگری چهارشنبه۹۹/۴/۱۱
  • رتبه ۹ تا ۲۸ سهمیه پنج شنبه ۹۹/۴/۱۲

 


کارآموزان محترمی که در تاریخ های مقرر شده امکان حضور در کانون را نداشتند میتوانند طی روزهای آتی جهت دریافت پروانه خود به دفتر کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون مراجعه نمایند.

نظرات بسته شده است.