برنامه زمانی برگزاری کلاس توجیهی کارآموزان ورودی 1396

به اطلاع کارآموزان محترم پذیرفته شده در آزمون ورودی کارآموزی وکالت 1396 کانون وکلای دادگستری استان قزوین میرساند کلاس های توجیهی در  روز های چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 تیر ماه 97 مطابق فایل های پیوست برگزار میگردد.

 


کلاس توجیهی  تیر ماه  97

 

 گروه ج

 

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
1 سیدحسن چگینی شاد 19 نسرین ملکی
2 نازنین کاکاوند 20 محمود اسلامی
3 مریم فرد 21 پریسا زمان دار
4 مهسا حاج فتحعلی ها 22 زهراسادات حاجی میرصادقی
5 بیتا غلامی 23 محمد کشاورزنجفی
6 محمد افشار مقدم زنجانی 24 حمید مرادي                             
7 خشایار انتظاریان 25 هما حدادتوكلي                         
8 محمدمهدی صبوری 26 حمید كرمي گلباغي                       
9 کیومرث کاکاوند 27 حمیده ترکمن
10 زهرا حق شناس 28 سمیرا کاظمی
11 شیما رحمانی فرد 29 کریم مجتبوی
12 عطیه جهان بخشی 30 پریسا ثقفی
13 زیبا ارشدشرفه 31 خدیجه صفی قلی
14 سونا محمدی 32 آرش اردیبهشتی خیابان
15 میلاد پارسیا 33  
16 میترا یارکه سلخوری 34  
17 جعفر کشاورز رضایی 35  
18 معین الدین ناطقی 36  

 

 

وکیل مربی روز تاریخ ساعت موضوع
جناب آقای سیدتقی حاجی سیدرضی چهارشنبه 13/4/97 30/10- 9 آشنایی با شرح وظایف کارآموزی

 

محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین واقع در محل کانون

 کلاس توجیهی تیر ماه 97

 

 گروه ج

 

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
1 سیدحسن چگینی شاد 19 نسرین ملکی
2 نازنین کاکاوند 20 محمود اسلامی
3 مریم فرد 21 پریسا زمان دار
4 مهسا حاج فتحعلی ها 22 زهراسادات حاجی میرصادقی
5 بیتا غلامی 23 محمد کشاورزنجفی
6 محمد افشار مقدم زنجانی 24 حمید مرادي                             
7 خشایار انتظاریان 25 هما حدادتوكلي                         
8 محمدمهدی صبوری 26 حمید كرمي گلباغي                       
9 کیومرث کاکاوند 27 حمیده ترکمن
10 زهرا حق شناس 28 سمیرا کاظمی
11 شیما رحمانی فرد 29 کریم مجتبوی
12 عطیه جهان بخشی 30 پریسا ثقفی
13 زیبا ارشدشرفه 31 خدیجه صفی قلی
14 سونا محمدی 32 آرش اردیبهشتی خیابان
15 میلاد پارسیا 33  
16 میترا یارکه سلخوری 34  
17 جعفر کشاورز رضایی 35  
18 معین الدین ناطقی 36  

 

 

وکیل مربی روز تاریخ ساعت موضوع
جناب آقای محمدرضا شهیدی 5 شنبه 14/4/97 30/10- 9 نحوه تنظیم وکالتنامه و نگارش قرارداد حق الوکاله

 

محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین واقع در محل کانون

کلاس توجیهی تیر ماه 97

 

گروه دال

 

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
1 سمیه قربان پورتجن گوکه 20 علیرضا مرادیان زه آب
2 فاطمه اسدی 21 رضا تقوايي پور                        
3 علی سرفرانی 22 فاطمه رضائي                             
4 امیر طاهرخانی 23 مجید حيدري                             
5 محبوبه فرجی 24 نوید یونسی
6 محمد رستمی 25 آذر نجفی
7 علیرضا پیرهادی 26 میلاد خمسه
8 محمد آذربایجانی 27 مجتبی بهرامی
9 مرضیه نطاق بافکر 28 فرهنگ طوری گیگلو
10 صابر زارع افشار 29 حامد محمدنژاد
11 عباس اسماعیلی فر 30 افشین مقینی
12 فرامرز محمدی 31 رضا صالحی
13 مهدی مافی 32 پرویز مهرعلیان
14 حمید محمدخانلو 33  
15 لیلا رحمنی 34  
16 فاطمه شهسواری 35  
17 بهاره رحمانی 36  
18 مهدی عشق پور 37  
19  بهرام عبادپور 38  

 

 

وکیل مربی روز تاریخ ساعت موضوع
جناب آقای سیدتقی حاجی سیدرضی چهارشنبه 13/4/97 11-12:30 آشنایی با شرح وظایف کارآموزی

 

محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین واقع در محل کانون

کلاس توجیهی تیر ماه 97

 

 « گروه دال »

 

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
1 سمیه قربان پورتجن گوکه 20 علیرضا مرادیان زه آب
2 فاطمه اسدی 21 رضا تقوايي پور                        
3 علی سرفرانی 22 فاطمه رضائي                             
4 امیر طاهرخانی 23 مجید حيدري                             
5 محبوبه فرجی 24 نوید یونسی
6 محمد رستمی 25 آذر نجفی
7 علیرضا پیرهادی 26 میلاد خمسه
8 محمد آذربایجانی 27 مجتبی بهرامی
9 مرضیه نطاق بافکر 28 فرهنگ طوری گیگلو
10 صابر زارع افشار 29 حامد محمدنژاد
11 عباس اسماعیلی فر 30 افشین مقینی
12 فرامرز محمدی 31 رضا صالحی
13 مهدی مافی 32 پرویز مهرعلیان
14 حمید محمدخانلو 33  
15 لیلا رحمنی 34  
16 فاطمه شهسواری 35  
17 بهاره رحمانی 36  
18 مهدی عشق پور 37  
19  بهرام عبادپور 38  

 

 

وکیل مربی روز تاریخ ساعت موضوع
جناب آقای محمدرضا شهیدی 5شنبه 14/4/97 11-12:30 نحوه تنظیم وکالتنامه و نگارش قرارداد حق الوکاله

 

محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین واقع در محل کانون

تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي

 

  • تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
  • كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروهها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
  • غيبت در جلسه كارگاه آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كارگاه آموزشي جبر اني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.