برنامه کارگاه آموزشی اسفند ماه ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی اسفند ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین با موضوع صلاحیت ها در مراجع کیفری و سخنرانی دکتر فرهاد میرزایی در مکان سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی قزوین واقع در بلوار شهید بهشتی از ساعت 9 الی 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 22 اسفند ماه 1397 برگزار میگردد.

لازم بذکر است حضور کلیه کازآموزان در این کارگاه الزامی است.


تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی:

  • قابل توجه: کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی و اختبار موظف به شرکت در جلسه کارگاه آموزشی جبرانی می باشند، مکلف به حضور در این جلسه میباشند.
  • حضور کلیه کارآموزان علیرغم گروه بندی های پیشین در این جلسه الزامی می باشد
  • وکلای فرضی مکلفند سه روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را اخذ و پس از مطالعه لازم در جلسه دفاع حاضر شوند در غیر این صورت علیرغم حضور در کارگاه آموزشی برای ایشان غیبت تلقی میگردد.
  • تأخیر بیش از ۵ دقیقه غیبت تلقی و کارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
  • غیبت در جلسه کارگاه آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت موجه بودن عذر کارآموز با ارائه مستندات؛ وی فقط یکبار میتواند در کارگاه آموزشی جبرانی شرکت نماید و در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.

 

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین