برنامه اصلاحی کارگاه و کلاس آموزشی بهمن ماه کارآموزان محترم وکالت

به سبب شرایط نامساعد جوی، کلاس آموزشی مورخ 11 بهمن 96 به تاریخ 25 بهمن 96 و کارگاه آموزشی مورخ 12 بهمن96 به تاریخ 26بهمن 96 تغییر یافت.

 


 

جهت دریافت برنامه کلاس آموزشی روی لینک مربوط به گروه خود کلیک بفرمایید.

 

برنامه کلاس آموزشی گروه الف

برنامه کلاس آموزشی گروه ب

 


جهت دریافت برنامه کارگاه آموزشی روی لینک مربوط به گروه خود کلیک بفرمایید.

 

برنامه کارگاه آموزشی گروه الف

برنامه کارگاه آموزشی گروه ب

 


تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی:

  • حضور کلیه کارآموزان علیرغم گروه بندی های پیشین در این جلسه الزامی می باشد
  • وکلای فرضی مکلفند سه روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را اخذ و پس از مطالعه لازم در جلسه دفاع حاضر شوند در غیر این صورت علیرغم حضور در کارگاه آموزشی برای ایشان غیبت تلقی میگردد.
  • تأخیر بیش از ۵ دقیقه غیبت تلقی و کارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
  • غیبت در جلسه کارگاه آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت موجه بودن عذر کارآموز با ارائه مستندات؛ وی فقط یکبار میتواند در کارگاه آموزشی جبرانی شرکت نماید و در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.

 

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین