برنامه کلاس توجیهی کارآموزان محترم وکالت

کلاس توجیهی تیر ماه 1398 کارآموزان وکالت در کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شرح زیر برگزار میگردد

کلاس توجیهی تیر 1398 – گروه سوم
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی وضعیت حضور ملاحظات
1 1656 اکبر بهروز دمیرچی 09148094229
2 1657 علی کیادوست 09122812676
3 1658 نجمه ابراهیمی فردشادکهن راد 09191943769
4 1659 معصومه ململی 09354059786
5 1660 علیرضا محمدی 09122823655
6 1661 امیر حمزه علی زاده 09122683606
7 1662 عباس سلیمی 09121817402
8 1663 فرشید رمضانزاده 09380031007
9 1664 محمدرضا مرادی 09122817520
10 1665 عطیه عطاریان 09123976361
11 1666 مهدی لامعی 09397199663
12 1667 میثم کیماسی سلخوری 09191849389
13 1668 مسعود ناظمی 09197712173
14 1669 آرزو صالحی 09371143240
15 1670 حسنیه ابراهیمی 09196166802
16 1671 سیامک رضائی نراقی 09123039306
17 1672 رسول رحمانی 09392124683
18 1673 امیرعلی اسعدی 09180159886
19 1674 حسین آدینه 09183438128
20 1675 فاطمه عالم زاده 09113822210
21 1676 سهیلا شمسی 09364825634
22 1677 خدیجه نجفی 09363829731
23 1678 محدثه السادات عرشی 09108404808
24 1679 مطهره سرپناه سورکوهی 09031960719
25 1680 ندا نويدي 09356011657
26 1681 احمد رضا مرادی زیارانی 09353313503
27 1682 حسن اسدی 09128828185
28 1683 حامد احمدوند 09184988933
29 1684 مریم بابائی 09195983918
30 1685 اسماعیل مهدی زاده 09124223820
31 1686 بهزاد شهسواری 09125330651
32 1687 سیدعلی عرب 09385014332
33 1688 فریده رضائی نیارکی 09374886759
34 1689 محمدرضا شهسواری 09918226241
35 1690 سعید ابراهیمی 09121823728
36 1691 فاطمه سمیع زاده 09354238759
37 1692 نسرین محمدی 09191661751
38 1693 لاله رجبی زاده 09193862951
تاریخ روز وکیل مربی ساعت مکان موضوع
13تیر1398 پنج شنبه استاد علیرضا مافی 9-11 سالن قائم آشنایی با شرح وظایف کارآموزی و مقررات وکالت
محل برگزاری : سالن اجتماعات قائم واقع در چهارراه عمران – ساختمان شهرداری
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کلاس توجیهی تیر 1398 – گروه چهارم
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1 وضعیت حضور ملاحظات
39 1694 فائزه حاجی محمدپور 09125815671
40 1695 علی شهریاری 09193467209
41 1696 زهرا زارع پور 09356145648
42 1697 اصغر ارغوان 09382386127
43 1698 محمد فیروزی نیا 09191595457
44 1699 قدرت اله آقائی 09191879020
45 1700 پیام جلیلوند 09374687933
46 1701 میثم همتی سزنقی 09359826574
47 1702 فریده امینی 09193853259
48 1703 اکبر آدینه 09127893438
49 1704 حسین محامدی نصرآبادی 09331816171
50 1705 رضا قاسمی 09363804628
51 1706 مینا کاتبی 09191848537
52 1707 آنا راستکار ثمرین 09145383800
53 1708 محمدرضا ورسه 09356943457
54 1709 زهرا سیاهکالی مرادی 09196947213
55 1710 فرحناز امیری شادمهری 09151365264
56 1711 هاشم ماله میرچگینی 09191817727
57 1712 زینب شارعی 09127618433
58 1713 زهرا شیرزادسیبنی 09191821174
59 1714 سعید رضائی 09199735560
60 1715 رقیه جدی 09127895229
61 1716 اکبر عباسی 09214575347
62 1717 سعید نیکونژاد 09365309293
63 1718 زهرا نجفیون 09361586138
64 1719 سولماز اسدی پور 09306749005
65 1720 زهرا شکربیگی 09188555470
66 1721 مهدی جلیلوند 09364010673
67 1722 فاطمه لشگری 09127814478
68 1723 سمانه گودرزی 09122993796
69 1724 علی رستمی آکنده 09352513168
70 1725 فرشته طاهرخانی 09395242010
71 1726 نازنین روح افزا 09033996912
72 1727 مریم حکیمی سیبنی 09360185159
73 1728 زهرا عالشی 09148047039
74 1729 کامبیز رحمانی 09127805564
75 1730 ایمان حطمی
76 1731 بهرام طهماسبی
77 1656 سیروس فتحی واجارگاه 09123334290
تاریخ روز وکیل مربی ساعت مکان موضوع
13تیر1398 پنج شنبه استاد علیرضا مافی 9-11 سالن قائم آشنایی با شرح وظایف کارآموزی و مقررات وکالت
محل برگزاری : سالن اجتماعات قائم واقع در چهارراه عمران – ساختمان شهرداری
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین