برنامه کلاس و کارگاه آموزشی آذر ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت

کلاس و کارگاه آموزشی آذر ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت در کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شرح زیر برگزار می گردد

 

  • پیرو مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار جلسه سخنرانی دکتر محسن محبی با موضوع وکالت در مراجع حقوقی بین المللی در روز پنجشنبه مورخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۹ الی ۱۳ به عنوان کلاس آموزشی کارآموزان، مربوط به آذر ماه در نظر گرفته شده است.

  • کارگاه آموزشی گروه A و B روز ۵ شنبه ۷ آذر ماه برگزار خواهد شد که جزئیات آن به زودی در همین مطلب اعلام میگردد.
  • کارگاه آموزشی گروه E و D روز ۵ شنبه ۲۱ آذر ماه برگزار خواهد شد که جزئیات آن به زودی در همین مطلب اعلام میگردد.

نظرات بسته شده است.