برنامه کلاس و کارگاه آموزشی آذر ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت اصلاح شد

کلاس و کارگاه آموزشی آذر ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت در کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شرح زیر برگزار می گردد

 

 

  • پیرو مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار جلسه سخنرانی دکتر محسن محبی با موضوع وکالت در مراجع حقوقی بین المللی در روز پنجشنبه مورخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۹ الی ۱۳ به عنوان کلاس آموزشی کارآموزان، مربوط به آذر ماه در نظر گرفته شده است.

 

کارگاه آموزشی آذر ۱۳۹۸ – گروه A
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه۱
۱ ۱۴۵۷ اکبر افشاری ۰۹۱۲۷۴۵۰۱۳۰
۲ ۱۵۴۱ محمدمهدی ملکی ۰۹۱۲۷۸۲۴۴۵۶
۳ ۱۵۸۳ مجید کشاورز نجفی ۰۹۱۲۴۱۷۶۵۴۶
۴ ۱۵۸۴ ایمان صامت ۰۹۱۲۱۴۵۹۷۵۹
۵ ۱۵۸۸ سیدحسن چگینی شاد ۰۹۰۱۵۲۲۶۳۰۰
۶ ۱۵۸۹ نازنین کاکاوند ۰۹۱۲۰۴۱۴۰۴۲
۷ ۱۵۹۰ سمیه قربان پورتجن گوکه ۰۹۳۶۱۹۱۲۰۱۵
۸ ۱۵۹۱ فاطمه اسدی ۰۹۱۹۱۹۰۹۳۲۶
۹ ۱۵۹۲ مریم فرد ۰۹۱۹۶۱۶۷۱۳۳
۱۰ ۱۵۹۳ علی سرفرانی ۰۹۱۹۳۸۷۳۵۶۷
۱۱ ۱۵۹۴ امیر طاهرخانی ۰۹۱۲۵۸۲۴۴۷۲
۱۲ ۱۵۹۵ محبوبه فرجی ۰۹۱۲۸۸۷۵۵۹۰
۱۳ ۱۵۹۶ مهسا حاجی فتحعلیها ۰۹۱۲۷۸۳۹۴۱۲
۱۴ ۱۵۹۷ بیتا غلامی ۰۹۱۲۶۹۷۴۱۳۵
۱۵ ۱۵۹۸ محمد افشارمقدم زنجانی ۰۹۱۲۲۸۲۶۶۲۵
۱۶ ۱۵۹۹ محمد رستمی ۰۹۱۲۷۸۲۵۰۷۱
۱۷ ۱۶۰۰ خشایار انتظاریان ۰۹۱۲۱۸۱۱۶۶۰
۱۸ ۱۶۰۱ علیرضا پیرهادی ۰۹۳۶۵۵۹۲۰۱۸
۱۹ ۱۶۰۲ محمد آذربایجانی ۰۹۱۰۰۴۲۴۳۴۷
۲۰ ۱۶۰۴ محمدمهدی صبوری ۰۹۱۲۸۸۶۱۵۳۳
۲۱ ۱۶۰۵ صابر زارع افشار ۰۹۱۰۲۰۸۱۴۰۲
۲۲ ۱۶۰۶ عباس اسماعیلی فر ۰۹۱۲۴۸۲۰۲۰۹
۲۳ ۱۶۰۷ کیومرث کاکاوند ۰۹۱۲۶۸۲۹۴۵۲
۲۴ ۱۶۰۸ فرامرز محمدی ۰۹۱۲۳۸۲۰۶۷۵
۲۵ ۱۶۰۹ زهرا حق شناس ۰۹۱۹۱۸۹۰۴۹۴
۲۶ ۱۶۱۰ شیما رحمانی فرد ۰۹۱۲۳۸۱۶۸۴۴
۲۷ ۱۶۱۱ مهدی مافی ۰۹۱۲۷۶۸۴۰۱۳
۲۸ ۱۶۱۲ عطیه جهانبخشی ۰۹۱۹۰۴۶۶۵۱۰
۲۹ ۱۶۱۳ زیبا ارشدشرفه ۰۹۱۲۹۵۶۸۹۰۸
۳۰ ۱۶۱۴ سونا محمدی ۰۹۱۲۲۸۱۰۱۸۳
۳۱ ۱۶۱۵ حمید محمدخانلو ۰۹۰۱۶۴۱۲۱۰۰
۳۲ ۱۶۱۶ میلاد پارسیا ۰۹۱۲۱۸۱۲۰۱۴
۳۳ ۱۶۱۷ لیلا رحمنی ۰۹۱۲۰۵۵۹۰۹۲
۳۴ ۱۶۱۸ میترا یارکه سخوری ۰۹۱۲۰۹۶۶۱۵۱
۳۵ ۱۶۱۹ فاطمه شهسواری ۰۹۱۹۶۶۰۸۳۹۷
۳۶ ۱۶۲۰ جعفر کشاورز رضائی ۰۹۱۰۸۳۸۲۸۵۵
۳۷ ۱۶۲۱ معین الدین ناطقی ۰۹۱۲۷۸۸۱۷۴۲
۳۸ ۱۶۲۳ بهاره رحمانی ۰۹۳۷۱۶۷۶۶۳۰
۳۹ ۱۶۲۴ محمود اسلامی ۰۹۱۲۵۸۱۷۹۸۹
۴۰ ۱۶۲۵ پریسا زمان دار ۰۹۱۲۷۸۷۴۳۵۲
۴۱ ۱۶۲۶ مهدی عشق پور ۰۹۱۲۰۸۷۱۸۴۳
۴۲ ۱۶۴۰ رضا تقوایی پور ۰۹۱۲۵۱۲۲۷۸۱
زمان ساعت روز موضوع وکیل مربی وکلای فرضی
۱۴ آذر ۹۸ ۸:۳۰-۱۰ ۵شنبه تخلیه(دعاوی مربوط به تخلیه موضوع قانون موجر و مستأجر)، حق کسب و پیشه و تجارت جناب آقای محمد طایفه زرکش علیرضا پیرهادی- رضا تقوایی پور
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین واقع در محل کانون.
« تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کارگاه آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
۱- وکلای فرضی، مکلفند پنج روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را  اخذ و پس از مطالعه لازم، در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علی رغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد.
۲- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
۳-  کارآموزان صرفاً باید در گروه آموزشی خود شرکت نمایند هر گونه جابجایی گروهها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذیرش کمیسیون  قابل قبول  بوده، در غیر اینصورت غیبت تلقی خواهد شد.
۴-  غیبت در جلسه کارگاه آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط برای یکبار کارآموز می تواند در کارگاه آموزشی جبرانی شرکت نماید. در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کارگاه آموزشی آذر ۱۳۹۸ – گروه B
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه۱
۴۳ ۱۶۲۷ زهراسادات حاجی میرصادقی ۰۹۱۲۶۸۱۰۱۷۳
۴۴ ۱۶۲۸ محمد کشاورز نجفی ۰۹۱۲۴۱۲۲۷۲۴
۴۵ ۱۶۳۰ علیرضا مرادیان زه آب ۰۹۳۶۴۰۲۷۵۴۷
۴۶ ۱۶۳۱ حمیده ترکمن ۰۹۱۲۴۸۱۴۶۹۸
۴۷ ۱۶۳۲ سمیرا کاظمی ۰۹۳۸۵۸۷۲۱۱۴
۴۸ ۱۶۳۳ کریم مجتبوی ۰۹۱۲۶۸۱۹۲۶۷
۴۹ ۱۶۳۴ پریسا ثقفی ۰۹۱۲۰۸۴۵۰۴۲
۵۰ ۱۶۳۵ اذر نجفی ۰۹۳۳۴۴۲۴۷۳۱
۵۱ ۱۶۳۶ میلاد خمسه ۰۹۱۹۶۱۶۱۰۵۴
۵۲ ۱۶۳۷ پرویز مهرعلیان ۰۹۱۲۳۸۱۶۰۶۷
۵۳ ۱۶۳۸ فاطمه رضایی ۰۹۱۹۶۷۱۱۲۸۶
۵۴ ۱۶۳۹ حمید کرمی گلباغی ۰۹۱۲۷۸۵۳۰۳۴
۵۵ ۱۶۴۲ حمید مرادی ۰۹۱۲۰۸۳۲۲۳۱
۵۶ ۱۶۴۳ هما حداد توکلی ۰۹۱۲۳۸۲۶۸۹۳
۵۷ ۱۶۴۷ افشین مقینی ۰۹۱۲۲۸۲۶۹۶۵
۵۸ ۱۶۴۸ آرش اردیبهشتی ۰۹۱۲۳۸۲۹۹۱۳
۵۹ ۱۶۴۹ رضا صالحی ۰۹۱۲۶۸۲۷۹۰۳
۶۰ ۱۶۵۰ خدیجه صفی قلی ۰۹۱۹۳۸۳۴۸۵۲
۶۱ ۱۶۵۱ دل ارام آرامی ۰۹۱۲۳۸۲۹۸۹۴
۶۲ ۱۶۵۲ مجتبی بهرامی ۰۹۱۲۷۸۹۵۸۱۸
۶۳ ۱۶۵۳ مجید حیدری ۰۹۱۲۲۸۱۹۰۱۷
۶۴ ۲۸۶۷۵ مهدی افشاری ۰۹۱۸۸۱۴۳۵۷۲
۶۵ ۲۹۰۵۲ محمد حاجی پور ۰۹۳۰۵۹۶۹۶۵۸
۶۶ ۲۹۰۶۱ فرشاد اینانلو ۰۹۱۲۳۰۲۸۹۳۴
۶۷ ۲۹۱۲۲ یاسمن خمسه ۰۹۱۲۷۸۶۱۳۰۵
۶۸ ۲۹۲۷۰ الهام ناظری ۰۹۱۲۴۰۸۲۱۹۲
۶۹ ۲۹۲۷۳ رقیه زینالی ۰۹۱۲۸۹۰۵۴۶۸
۷۰ ۲۹۳۱۲ مهدی مرتضایی ۰۹۱۲۳۲۶۲۲۶۰
۷۱ ۲۹۴۰۹ مرتضی عسگری ۰۹۳۶۴۱۶۱۵۹۰
۷۲ ۲۹۴۳۴ پیام وحدتی ۰۹۱۲۳۴۹۸۶۸۱
۷۳ ۲۹۴۸۲ سمیه تاجیک ۰۹۱۲۲۷۷۶۹۵۱
۷۴ ۲۹۴۸۴ فاطمه ملکی ۰۹۱۲۸۶۳۵۱۶۵
۷۵ ۲۹۴۹۳ احد جهاندیده ۰۹۱۲۶۷۲۵۰۷۵
۷۶ ۲۹۵۴۱ فرانک اژدری ۰۹۳۶۱۳۱۳۳۵۱
۷۷ ۲۹۵۴۷ فاطمه حیدری مدوئیه ۰۹۱۲۳۶۴۳۰۸۱
۷۸ ۲۹۵۴۹ امیررضا حجتی ۰۹۱۲۹۱۷۴۲۶۱
۷۹ ۲۹۵۵۸ مهیارصادقی توران پشتی ۰۹۱۲۳۶۶۲۷۲۱
۸۰ ۲۹۵۶۳ محمد حاجی زاده ۰۹۲۲۶۴۲۳۸۸۵
۸۱ ۲۹۵۶۳ زهره حسین پور پریزاد ۰۹۱۲۰۸۲۸۳۶۰
۸۲ ۲۹۳۱۷ مهدی منفرد ۰۹۱۲۷۳۵۲۸۲۴
۸۳ ۲۹۳۲۲ امیرحسین بیانلو ۰۹۱۲۴۰۸۰۴۸۱
۸۴ ۲۹۰۵۳ محمد کیومرثی ۰۹۱۲۲۲۳۲۴۳۳
زمان ساعت روز موضوع وکیل مربی وکلای فرضی
۱۴ آذر ۹۸ ۱۰:۳۰-۱۲ ۵شنبه تخلیه(دعاوی مربوط به تخلیه موضوع قانون موجر و مستأجر)، حق کسب و پیشه و تجارت جناب آقای محمد طایفه زرکش حمید کرمی گلباغی- فاطمه رضایی
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین واقع در محل کانون.
« تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کارگاه آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
۱- وکلای فرضی، مکلفند پنج روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را  اخذ و پس از مطالعه لازم، در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علی رغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد.
۲- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
۳-  کارآموزان صرفاً باید در گروه آموزشی خود شرکت نمایند هر گونه جابجایی گروهها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذیرش کمیسیون  قابل قبول  بوده، در غیر اینصورت غیبت تلقی خواهد شد.
۴-  غیبت در جلسه کارگاه آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط برای یکبار کارآموز می تواند در کارگاه آموزشی جبرانی شرکت نماید. در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کارگاه آموزشی آذر۱۳۹۸ – گروهE
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی شماره همراه
۱ ۱۶۵۶ اکبر بهروز دمیرچی ۹۱۴۸۰۹۴۲۲۹
۲ ۱۶۵۷ علی کیادوست ۹۱۲۲۸۱۲۶۷۶
۳ ۱۶۵۹ معصومه ململی ۹۳۵۴۰۵۹۷۸۶
۴ ۱۶۶۰ علیرضا محمدی ۹۱۲۲۸۲۳۶۵۵
۵ ۱۶۶۱ امیر حمزه علی زاده ۹۱۲۲۶۸۳۶۰۶
۶ ۱۶۶۲ عباس سلیمی ۹۱۲۱۸۱۷۴۰۲
۷ ۱۶۶۴ محمدرضا مرادی ۹۱۲۲۸۱۷۵۲۰
۸ ۱۶۶۵ عطیه عطاریان ۹۱۲۳۹۷۶۳۶۱
۹ ۱۶۶۶ مهدی لامعی ۹۳۹۷۱۹۹۶۶۳
۱۰ ۱۶۶۷ میثم کیماسی سلخوری ۹۱۹۱۸۴۹۳۸۹
۱۱ ۱۶۶۹ آرزو صالحی ۰۹۳۷۱۱۴۳۲۴۰
۱۲ ۱۶۷۰ حسنیه ابراهیمی ۹۱۹۶۱۶۶۸۰۲
۱۳ ۱۶۷۱ سیامک رضائی نراقی ۹۱۲۳۰۳۹۳۰۶
۱۴ ۱۶۷۲ رسول رحمانی ۹۳۹۲۱۲۴۶۸۳
۱۵ ۱۶۷۳ امیرعلی اسعدی ۹۱۸۰۱۵۹۸۸۶
۱۶ ۱۶۷۴ حسین آدینه ۹۱۸۳۴۳۸۱۲۸
۱۷ ۱۶۷۶ سهیلا شمسی ۹۳۶۴۸۲۵۶۳۴
۱۸ ۱۶۷۷ خدیجه نجفی ۹۳۶۳۸۲۹۷۳۱
۱۹ ۱۶۷۸ محدثه السادات عرشی ۹۱۰۸۴۰۴۸۰۸
۲۰ ۱۶۸۱ احمد رضا مرادی زیارانی ۹۳۵۳۳۱۳۵۰۳
۲۱ ۱۶۸۲ حسن اسدی ۹۱۲۸۸۲۸۱۸۵
۲۲ ۱۶۸۳ حامد احمدوند ۹۱۸۴۹۸۸۹۳۳
۲۳ ۱۶۸۴ مریم بابائی ۹۱۹۵۹۸۳۹۱۸
۲۴ ۱۶۸۵ اسماعیل مهدی زاده ۹۱۲۴۲۲۳۸۲۰
۲۵ ۱۶۸۶ بهزاد شهسواری ۹۱۲۵۳۳۰۶۵۱
۲۶ ۱۶۸۷ سیدعلی عرب ۹۳۸۵۰۱۴۳۳۲
۲۷ ۱۶۸۸ فریده رضائی نیارکی ۹۳۷۴۸۸۶۷۵۹
۲۸ ۱۶۸۹ محمدرضا شهسواری ۹۹۱۸۲۲۶۲۴۱
۲۹ ۱۶۹۰ سعید ابراهیمی ۹۱۲۱۸۲۳۷۲۸
۳۰ ۱۶۹۱ فاطمه سمیع زاده ۹۳۵۴۲۳۸۷۵۹
۳۱ ۱۶۹۳ لاله رجبی زاده ۹۱۹۳۸۶۲۹۵۱
۳۲ ۱۶۹۴ فائزه حاجی محمدپور ۹۱۲۵۸۱۵۶۷۱
۳۳ ۱۶۹۵ علی شهریاری ۹۱۹۳۴۶۷۲۰۹
۳۴ ۱۶۹۶ زهرا زارع پور ۹۳۵۶۱۴۵۶۴۸
۳۵ ۱۶۹۷ اصغر ارغوان ۹۳۸۲۳۸۶۱۲۷
۳۶ ۱۶۹۸ محمد فیروزی نیا ۹۱۹۱۵۹۵۴۵۷
۳۷ ۱۶۹۹ قدرت اله آقائی ۹۱۹۱۸۷۹۰۲۰
۳۸ ۱۷۰۰ پیام جلیلوند ۹۳۷۴۶۸۷۹۳۳
۳۹ ۳۰۸۴۲ امین زردوست یوسف آباد ۰۹۱۲۰۱۳۵۱۲۴
۴۰ ۳۰۹۲۸ محمدرضا شمخانی ۰۹۱۹۰۷۹۲۴۰۳
۴۱ ۳۰۵۸۸ محمد عبدالملکی ۰۹۱۹۲۶۸۳۱۲۵
۴۲ ۳۰۹۴۱ جابر ولی پور ۰۹۱۲۲۰۱۳۷۵۱
تاریخ روز وکیل مربی ساعت موضوع وکلای فرضی
۲۱آذر۹۸ ۵ شنبه جناب آقای فرهاد بشردوست ۸:۳۰-۱۰ قرارداد و تحولات پیرامون آن(دعاوی الزام به ایفای تعهدات قراردادی) آرزو صالحی-حسنیه ابراهیمی
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
۱- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
۲-  کارآموزان صرفاً باید در گروه آموزشی خود شرکت نمایند هر گونه جابجایی گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذیرش کمیسیون  قابل قبول  بوده، در غیر اینصورت غیبت تلقی خواهد شد.
۳-  غیبت در جلسه کلاس آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط برای یکبار کارآموز می تواند در کلاس آموزشی جبرانی شرکت نماید. در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کارگاه آموزشی  آذر ۱۳۹۸ – گروه D
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه۱
۴۳ ۱۷۰۱ میثم همتی سزنقی ۰۹۳۵۹۸۲۶۵۷۴
۴۴ ۱۷۰۲ فریده امینی ۰۹۱۹۳۸۵۳۲۵۹
۴۵ ۱۷۰۳ اکبر آدینه ۰۹۱۲۷۸۹۳۴۳۸
۴۶ ۱۷۰۴ حسین محامدی نصرآبادی ۰۹۳۳۱۸۱۶۱۷۱
۴۷ ۱۷۰۵ رضا قاسمی ۰۹۳۶۳۸۰۴۶۲۸
۴۸ ۱۷۰۶ مینا کاتبی ۰۹۱۹۱۸۴۸۵۳۷
۴۹ ۱۷۰۸ محمدرضا ورسه ۰۹۳۵۶۹۴۳۴۵۷
۵۰ ۱۷۰۹ زهرا سیاهکالی مرادی ۰۹۱۹۶۹۴۷۲۱۳
۵۱ ۱۷۱۱ هاشم ماله میرچگینی ۰۹۱۹۱۸۱۷۷۲۷
۵۲ ۱۷۱۲ زینب شارعی ۰۹۱۲۷۶۱۸۴۳۳
۵۳ ۱۷۱۳ زهرا شیرزادسیبنی ۰۹۱۹۱۸۲۱۱۷۴
۵۴ ۱۷۱۴ سعید رضائی ۰۹۱۹۹۷۳۵۵۶۰
۵۵ ۱۷۱۵ رقیه جدی ۰۹۱۲۷۸۹۵۲۲۹
۵۶ ۱۷۱۶ اکبر عباسی ۰۹۲۱۴۵۷۵۳۴۷
۵۷ ۱۷۱۷ سعید نیکونژاد ۰۹۳۶۵۳۰۹۲۹۳
۵۸ ۱۷۱۸ زهرا نجفیون ۰۹۳۶۱۵۸۶۱۳۸
۵۹ ۱۷۱۹ سولماز اسدی پور ۰۹۱۲۴۱۳۷۹۶۱
۶۰ ۱۷۲۱ مهدی جلیلوند ۰۹۳۶۴۰۱۰۶۷۳
۶۱ ۱۷۲۲ فاطمه لشگری ۰۹۱۲۷۸۱۴۴۷۸
۶۲ ۱۷۲۳ سمانه گودرزی ۰۹۱۲۲۹۹۳۷۹۶
۶۳ ۱۷۲۴ علی رستمی آکنده ۰۹۳۵۲۵۱۳۱۶۸
۶۴ ۱۷۲۵ فرشته طاهرخانی ۰۹۳۹۵۲۴۲۰۱۰
۶۵ ۱۷۲۶ نازنین روح افزا ۰۹۰۳۳۹۹۶۹۱۲
۶۶ ۱۷۲۷ مریم حکیمی سیبنی ۰۹۳۶۰۱۸۵۱۵۹
۶۷ ۱۷۲۹ کامبیز رحمانی ۰۹۱۲۷۸۰۵۵۶۴
۶۸ ۱۷۳۰ ایمان حطمی ۰۹۱۲۳۳۱۱۶۴۳
۶۹ ۱۷۳۱ بهرام طهماسبی ۰۹۱۲۲۴۸۵۹۸۰
۷۰ ۱۶۵۶ سیروس فتحی واجارگاه ۰۹۱۲۳۳۳۴۲۹۰
۷۱ ۱۶۵۸ نجمه ابراهیمی فردشادکهن راد ۰۹۱۹۱۹۴۳۷۶۹
۷۲ ۱۷۳۵ بهزاد ملک محمدی ۰۹۱۲۲۸۲۷۸۶۸
۷۳ ۲۹۸۰۰ یوسف مصطفوی منتظری ۰۹۱۰۹۲۳۰۵۳۲
۷۴ ۲۹۷۹۸ نگار کشاورز حدادها ۰۹۱۲۴۹۰۹۱۵۸
۷۵  ۲۹۸۰۰ سیدیوسف مصطفوی منتظری ۰۹۱۰۹۲۳۰۵۳۲
۷۶ ۱۳۸۲ طراوت فلاح نژاد ۰۹۱۰۱۷۳۲۸۶۳
۷۷ ۲۹۵۲۷ حسین حیدری ۰۹۱۲۵۴۹۶۶۸۶
۷۸ ۲۹۳۱۵ سیدسعید فتحی ۰۹۱۲۳۸۹۵۴۵۰
۷۹ ۲۴۹۸۰۶۰۰۶ میلاد نجارزاده ۰۹۳۶۶۶۳۲۹۳۲
۸۰ ۲۹۷۱۹ علی کابلی ۰۹۰۳۴۴۴۸۷۷۸
۸۱ ۲۹۳۴۱ زهرا حسنی پور ۰۹۱۹۵۳۷۳۷۱۱
۸۲ ۱۷۳۶ علی فرهادی ۰۹۱۷۳۰۰۱۰۶۴
۸۳ ۱۷۳۷ شهره رحمانی ۰۹۱۹۵۴۳۲۲۸۱
۸۴ ۳۰۶۷۳ حبیب ا… رمضانی آکردی ۰۹۱۲۰۳۳۰۹۸۴
۸۵ ۳۰۷۸۶ کهزاد اصحابی ۰۹۱۸۸۳۰۰۹۱۶
۸۶ ۳۰۷۴۵ محمدحسن زاده مقیمی ۰۹۱۲۹۵۲۷۲۷۷
۸۷ ۳۰۹۴۴ مهرناز حاجی جعفر ۰۹۱۲۰۴۸۲۷۷۵
۸۸ ۳۰۹۴۶ شقایق دلفانی ۰۹۱۱۵۶۷۱۵۵۸
۸۹ ۳۰۷۴۱ سمانه دهقان ۰۹۱۲۵۴۷۷۹۲۵
۹۰ ۳۰۹۰۰ امیر نظربیگی ۰۹۱۲۰۷۰۶۸۴۰
۹۱ ۳۰۸۱۵ مرضیه سه رودنشین ۰۹۱۹۷۳۱۵۶۴۲
۹۲ ۳۰۸۵۰ علی مرتضایی ۰۹۱۲۸۵۸۵۹۰۷
۹۳ ۳۰۸۴۷  امین زردوست ۰۹۱۲۰۱۳۵۱۲۴
۹۴ ۳۰۹۳۵ شاهین سرفراز راد ۰۹۱۲۱۱۱۸۷۴۹
۹۵ ۳۰۸۶۴ زیبا ذوالفقاری ۰۹۲۲۰۸۳۹۴۶۱
۹۶ ۳۰۸۲۱ سیما رجبی ۰۹۱۲۷۱۰۲۲۴۸
تاریخ روز وکیل مربی ساعت موضوع وکلای فرضی
۲۱آذر۹۸ ۵ شنبه جناب آقای فرهاد بشردوست ۱۰:۳۰-۱۲ قرارداد و تحولات پیرامون آن(دعاوی الزام به ایفای تعهدات قراردادی) زهرا سیاهکالی مرادی- هاشم ماله میرچگینی
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
۱- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
۲-  کارآموزان صرفاً باید در گروه آموزشی خود شرکت نمایند هر گونه جابجایی گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذیرش کمیسیون  قابل قبول  بوده، در غیر اینصورت غیبت تلقی خواهد شد.
۳-  غیبت در جلسه کلاس آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط برای یکبار کارآموز می تواند در کلاس آموزشی جبرانی شرکت نماید. در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین

نظرات بسته شده است.