لغو کلاس و کارگاه آموزشی اسفند ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت

پیرو مصوبه مورخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ کمیسیون کارآموزی و اختبار کلاس و کارگاه آموزشی اسفند ماه ۱۳۹۸ کارآموزان محترم به دلیل تداخل با برنامه برگزاری اختبار لغو و در ماه های آتی به صورت جبرانی برگزار خواهد شد.

نظرات بسته شده است.