برنامه کلاس و کارگاه آموزشی اسفند ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت

کلاس و کارگاه آموزشی اسفند ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت در کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شرح زیر برگزار می گردد

تذکر مهم: پیرو مصوبه اخیر کمیسیون کارآموزی و اختبار به استحضار میرساند با توجه به تغییر وضعیت کارآموزان در گروه ها، ثبت حضور کارآموزان محترم فقط در صورت حاضر شدن در گروه آموزشی خود، امکان پذیر است.

کلاس آموزشی اسفند ۱۳۹۸ – گروه A
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی
۱ ۱۶۵۷ علی کیادوست
۲ ۱۶۵۹ معصومه ململی
۳ ۱۶۶۰ علیرضا محمدی
۴ ۱۶۶۲ عباس سلیمی
۵ ۱۶۶۴ محمدرضا مرادی
۶ ۱۶۶۶ مهدی لامعی
۷ ۱۶۶۷ میثم کیماسی سلخوری
۸ ۱۶۶۹ آرزو صالحی
۹ ۱۶۷۰ حسنیه ابراهیمی
۱۰ ۱۶۷۲ رسول رحمانی
۱۱ ۱۶۷۶ سهیلا شمسی
۱۲ ۱۶۷۸ محدثه السادات عرشی
۱۳ ۱۶۸۱ احمد رضا مرادی زیارانی
۱۴ ۱۶۸۲ حسن اسدی
۱۵ ۱۶۸۴ مریم بابائی
۱۶ ۱۶۸۷ سیدعلی عرب
۱۷ ۱۶۸۸ فریده رضائی نیارکی
۱۸ ۱۶۸۹ محمدرضا شهسواری
۱۹ ۱۶۹۰ سعید ابراهیمی
۲۰ ۱۶۹۱ فاطمه سمیع زاده
۲۱ ۱۶۹۳ لاله رجبی زاده
۲۲ ۱۶۹۴ فائزه حاجی محمدپور
۲۳ ۱۶۹۶ زهرا زارع پور
۲۴ ۱۶۹۹ قدرت اله آقائی
۲۵ ۱۷۰۰ پیام جلیلوند
۲۶ ۲۹۵۶۳ زهره حسین پور پریزاد
۲۷ ۲۹۰۶۱ فرشاد اینانلو
۲۸ ۲۹۱۲۲ یاسمن خمسه
۲۹ ۱۷۰۱ میثم همتی سزنقی
۳۰ ۱۷۰۲ فریده امینی
۳۱ ۱۷۰۳ اکبر آدینه
۳۲ ۱۷۰۴ حسین محامدی نصرآبادی
۳۳ ۱۷۰۵ رضا قاسمی
۳۴ ۱۷۰۶ مینا کاتبی
۳۵ ۱۷۰۸ محمدرضا ورسه
۳۶ ۱۷۰۹ زهرا سیاهکالی مرادی
۳۷ ۱۷۱۱ هاشم ماله میرچگینی
۳۸ ۱۷۱۲ زینب شارعی
۳۹ ۱۷۱۳ زهرا شیرزادسیبنی
۴۰ ۱۷۱۴ سعید رضائی
۴۱ ۱۷۱۵ نگار جدی
۴۲ ۱۷۱۶ اکبر عباسی
۴۳ ۱۷۱۷ سعید نیکونژاد
۴۴ ۱۷۱۸ زهرا نجفیون
۴۵ ۱۷۱۹ سولماز اسدی پور
۴۶ ۱۷۲۱ مهدی جلیلوند
۴۷ ۱۷۲۲ فاطمه لشگری
۴۸ ۱۷۲۵ فرشته طاهرخانی
۵۰ ۱۷۲۷ مریم حکیمی سیبنی
۵۱ ۱۷۲۹ کامبیز رحمانی
۵۲ ۱۷۳۱ بهرام طهماسبی
۵۳ ۱۶۵۸ نجمه ابراهیمی فردشادکهن راد
۵۴ ۱۷۳۵ بهزاد ملک محمدی
۵۵ ۲۹۸۰۰ یوسف مصطفوی منتظری
۵۶ ۲۴۹۸۰۶۰۰۶ میلاد نجارزاده
۵۷ ۱۷۳۷ شهره رحمانی
۵۸ ۱۷۳۸ مصطفی طاهرخانی
۵۹ ۳۱۱۴۰ فرشته سادات علوی
تاریخ روز ساعت وکیل مربی موضوع
۸اسفند۹۸ ۵شنبه ۸/۳۰-۱۰ سرکار خانم دکتر انسیه مطیعی بررسی مسئولیت ها و معاملات مدیران در شرکت سهامی و با مسئولیت محدود
محل برگزاری :کتابخانه کانون
« تذکرات مهم جلسات کلاس آموزشی »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
۱- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
۲-  کارآموزان صرفاً باید در گروه آموزشی خود شرکت نمایند هر گونه جابجایی گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذیرش کمیسیون  قابل قبول  بوده، در غیر اینصورت غیبت تلقی خواهد شد.
۳-  غیبت در جلسه کلاس آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط برای یکبار کارآموز می تواند در کلاس آموزشی جبرانی شرکت نماید. در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کلاس آموزشی اسفند ۱۳۹۸ – گروه B
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی
۱ ۲۹,۰۵۲.۰۰ محمد حاجی پور
۲ ۱۶۵۶ اکبر بهروز دمیرچی
۳ ۱۶۶۱ امیر حمزه علی زاده
۴ ۲۹۲۷۰ الهام ناظری
۵ ۲۹۲۷۳ رقیه زینالی
۶ ۲۹۳۱۲ مهدی مرتضایی
۷ ۲۹۴۰۹ مرتضی عسگری
۸ ۲۹۴۳۴ پیام وحدتی
۹ ۲۹۴۸۲ سمیه تاجیک
۱۰ ۲۹۴۸۴ فاطمه ملکی
۱۱ ۲۹۴۹۳ احد جهاندیده
۱۲ ۲۹۵۴۱ فرانک اژدری
۱۳ ۲۹۵۴۷ فاطمه حیدری مدوئیه
۱۴ ۲۹۵۴۹ امیررضا حجتی
۱۵ ۲۹۵۵۸ مهیارصادقی توران پشتی
۱۶ ۲۹۵۶۳ محمد حاجی زاده
۱۷ ۱۶۸۳ حامد احمدوند
۱۸ ۲۹۳۱۷ مهدی منفرد
۱۹ ۲۹۳۲۲ امیرحسین بیانلو
۲۰ ۲۹۰۵۳ محمد کیومرثی
۲۱ ۱۶۸۵ اسماعیل مهدی زاده
۲۲ ۱۶۸۶ بهزاد شهسواری
۲۳ ۱۶۹۵ علی شهریاری
۲۴ ۱۶۹۷ اصغر ارغوان
۲۵ ۱۶۹۸ محمد فیروزی نیا
۲۶ ۳۰۸۴۲ امین زردوست یوسف آباد
۲۷ ۳۰۹۲۸ محمدرضا شمخانی
۲۸ ۳۰۵۸۸ محمد عبدالملکی
۲۹ ۳۰۹۴۱ جابر ولی پور
۳۰ ۱۷۲۳ سمانه گودرزی
۳۱ ۱۷۲۴ علی رستمی آکنده
۳۲ ۱۷۲۶ نازنین روح افزا
۳۳ ۱۷۳۰ ایمان حطمی
۳۴ ۱۶۵۶ سیروس فتحی واجارگاه
۳۵ ۲۹۷۹۸ نگار کشاورز حدادها
۳۶ ۱۳۸۲ طراوت فلاح نژاد
۳۷ ۲۹۵۲۷ حسین حیدری
۳۸ ۲۹۷۱۹ علی کابلی
۳۹ ۲۹۳۴۱ زهرا حسنی پور
۴۰ ۱۷۳۶ علی فرهادی
۴۱ ۳۰۶۷۳ حبیب ا… رمضانی آکردی
۴۲ ۳۰۷۴۵ محمدحسن زاده مقیمی
۴۳ ۳۰۹۴۴ مهرناز حاجی جعفر
۴۴ ۳۰۹۴۶ شقایق دلفانی
۴۵ ۳۰۷۴۲ سمانه دهقان
۴۶ ۳۰۹۰۰ امیر نظربیگی
۴۷ ۳۰۸۱۵ مرضیه سه رودنشین
۴۸ ۳۰۸۵۰ علی مرتضایی
۴۹ ۳۰۸۴۷  امین زردوست
۵۰ ۳۰۹۳۵ شاهین سرفراز راد
۵۱ ۳۰۸۲۱ سیما رجبی
۵۲ ۳۰۹۵۷ مجید طالبیان
۵۳ ۳۰۷۵۷ سیدحمیدرضا میرقاسمی
۵۴ ۳۰۷۹۰ امیر افشار
۵۵ ۳۰۷۴۸ محمودرضا عبدی مسافر
۵۶ ۱۶۷۷ خدیجه نجفی
۵۷ ۱۶۷۱ سیامک رضائی نراقی
۵۸ ۱۶۶۵ عطیه عطاریان
۵۹ ۲۹۳۱۵ سید سعید فتحی
۶۰ ۱۶۶۵ نرگس قاسمی
۶۱ ۳۱۰۷۰ احمد رضا قربانعلی نژاد
۶۲ ۳۱۰۴۷ ایمان کرکانی
۶۳ ۳۱۰۵۴ حسن درایت
تاریخ روز ساعت وکیل مربی موضوع
۸اسفند ۵شنبه ۱۰/۳۰-۱۲ سرکا رخانم دکتر انسیه مطیعی بررسی مسئولیت ها  و معاملات مدیران در شرکت سهامی و با مسئولیت محدود
محل برگزاری :کتابخانه کانون
« تذکرات مهم جلسات کلاس آموزشی »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
۱- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
۲-  کارآموزان صرفاً باید در گروه آموزشی خود شرکت نمایند هر گونه جابجایی گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذیرش کمیسیون  قابل قبول  بوده، در غیر اینصورت غیبت تلقی خواهد شد.
۳-  غیبت در جلسه کلاس آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط برای یکبار کارآموز می تواند در کلاس آموزشی جبرانی شرکت نماید. در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کارگاه آموزشی اسفند ۱۳۹۸ – گروهA
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی
۱ ۱۶۵۷ علی کیادوست
۲ ۱۶۵۹ معصومه ململی
۳ ۱۶۶۰ علیرضا محمدی
۴ ۱۶۶۲ عباس سلیمی
۵ ۱۶۶۴ محمدرضا مرادی
۶ ۱۶۶۶ مهدی لامعی
۷ ۱۶۶۷ میثم کیماسی سلخوری
۸ ۱۶۶۹ آرزو صالحی
۹ ۱۶۷۰ حسنیه ابراهیمی
۱۰ ۱۶۷۲ رسول رحمانی
۱۱ ۱۶۷۶ سهیلا شمسی
۱۲ ۱۶۷۸ محدثه السادات عرشی
۱۳ ۱۶۸۱ احمد رضا مرادی زیارانی
۱۴ ۱۶۸۲ حسن اسدی
۱۵ ۱۶۸۴ مریم بابائی
۱۶ ۱۶۸۷ سیدعلی عرب
۱۷ ۱۶۸۸ فریده رضائی نیارکی
۱۸ ۱۶۸۹ محمدرضا شهسواری
۱۹ ۱۶۹۰ سعید ابراهیمی
۲۰ ۱۶۹۱ فاطمه سمیع زاده
۲۱ ۱۶۹۳ لاله رجبی زاده
۲۲ ۱۶۹۴ فائزه حاجی محمدپور
۲۳ ۱۶۹۶ زهرا زارع پور
۲۴ ۱۶۹۹ قدرت اله آقائی
۲۵ ۱۷۰۰ پیام جلیلوند
۲۶ ۲۹۵۶۳ زهره حسین پور پریزاد
۲۷ ۲۹۰۶۱ فرشاد اینانلو
۲۸ ۲۹۱۲۲ یاسمن خمسه
۲۹ ۱۷۰۱ میثم همتی سزنقی
۳۰ ۱۷۰۲ فریده امینی
۳۱ ۱۷۰۳ اکبر آدینه
۳۲ ۱۷۰۴ حسین محامدی نصرآبادی
۳۳ ۱۷۰۵ رضا قاسمی
۳۴ ۱۷۰۶ مینا کاتبی
۳۵ ۱۷۰۸ محمدرضا ورسه
۳۶ ۱۷۰۹ زهرا سیاهکالی مرادی
۳۷ ۱۷۱۱ هاشم ماله میرچگینی
۳۸ ۱۷۱۲ زینب شارعی
۳۹ ۱۷۱۳ زهرا شیرزادسیبنی
۴۰ ۱۷۱۴ سعید رضائی
۴۱ ۱۷۱۵ نگار جدی
۴۲ ۱۷۱۶ اکبر عباسی
۴۳ ۱۷۱۷ سعید نیکونژاد
۴۴ ۱۷۱۸ زهرا نجفیون
۴۵ ۱۷۱۹ سولماز اسدی پور
۴۶ ۱۷۲۱ مهدی جلیلوند
۴۷ ۱۷۲۲ فاطمه لشگری
۴۸ ۱۷۲۵ فرشته طاهرخانی
۵۰ ۱۷۲۷ مریم حکیمی سیبنی
۵۱ ۱۷۲۹ کامبیز رحمانی
۵۲ ۱۷۳۱ بهرام طهماسبی
۵۳ ۱۶۵۸ نجمه ابراهیمی فردشادکهن راد
۵۴ ۱۷۳۵ بهزاد ملک محمدی
۵۵ ۲۹۸۰۰ یوسف مصطفوی منتظری
۵۶ ۲۴۹۸۰۶۰۰۶ میلاد نجارزاده
۵۷ ۱۷۳۷ شهره رحمانی
۵۸ ۱۷۳۸ مصطفی طاهرخانی
۵۹ ۳۱۱۴۰ فرشته سادات علوی
تاریخ روز وکیل مربی موضوع وکلای فرضی
۱۳۹۸/۱۲/۷ چهارشنبه خانم دکتر نازنین زهرا عطاری اصول حاکم بر اسناد تجاری احمد رضا مرادی- حسن اسدی
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
۱- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
۲-  کارآموزان صرفاً باید در گروه آموزشی خود شرکت نمایند هر گونه جابجایی گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذیرش کمیسیون  قابل قبول  بوده، در غیر اینصورت غیبت تلقی خواهد شد.
۳-  غیبت در جلسه کلاس آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط برای یکبار کارآموز می تواند در کلاس آموزشی جبرانی شرکت نماید. در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کارگاه آموزشی اسفند ۱۳۹۸ – گروه B
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی
۱ ۲۹۰۵۲ محمد حاجی پور
۲ ۱۶۵۶ اکبر بهروز دمیرچی
۳ ۱۶۶۱ امیر حمزه علی زاده
۴ ۲۹۲۷۳ رقیه زینالی
۵ ۲۹۳۱۲ مهدی مرتضایی
۶ ۲۹۴۰۹ مرتضی عسگری
۷ ۲۹۴۳۴ پیام وحدتی
۸ ۲۹۴۸۲ سمیه تاجیک
۹ ۲۹۴۸۴ فاطمه ملکی
۱۰ ۲۹۴۹۳ احد جهاندیده
۱۱ ۲۹۵۴۱ فرانک اژدری
۱۲ ۲۹۵۴۷ فاطمه حیدری مدوئیه
۱۳ ۲۹۵۴۹ امیررضا حجتی
۱۴ ۲۹۵۵۸ مهیارصادقی توران پشتی
۱۵ ۲۹۵۶۳ محمد حاجی زاده
۱۶ ۱۶۸۳ حامد احمدوند
۱۷ ۲۹۳۱۷ مهدی منفرد
۱۸ ۲۹۳۲۲ امیرحسین بیانلو
۱۹ ۲۹۰۵۳ محمد کیومرثی
۲۰ ۱۶۸۵ اسماعیل مهدی زاده
۲۱ ۱۶۸۶ بهزاد شهسواری
۲۲ ۱۶۹۵ علی شهریاری
۲۳ ۱۶۹۷ اصغر ارغوان
۲۴ ۱۶۹۸ محمد فیروزی نیا
۲۵ ۳۰۸۴۲ امین زردوست یوسف آباد
۲۶ ۳۰۹۲۸ محمدرضا شمخانی
۲۷ ۳۰۵۸۸ محمد عبدالملکی
۲۸ ۳۰۹۴۱ جابر ولی پور
۲۹ ۱۷۲۳ سمانه گودرزی
۳۰ ۱۷۲۴ علی رستمی آکنده
۳۱ ۱۷۲۶ نازنین روح افزا
۳۲ ۱۷۳۰ ایمان حطمی
۳۳ ۱۶۵۶ سیروس فتحی واجارگاه
۳۴ ۲۹۷۹۸ نگار کشاورز حدادها
۳۵ ۱۳۸۲ طراوت فلاح نژاد
۳۶ ۲۹۵۲۷ حسین حیدری
۳۷ ۲۹۷۱۹ علی کابلی
۳۸ ۲۹۳۴۱ زهرا حسنی پور
۳۹ ۱۷۳۶ علی فرهادی
۴۰ ۳۰۶۷۳ حبیب ا… رمضانی آکردی
۴۱ ۳۰۷۴۵ محمدحسن زاده مقیمی
۴۲ ۳۰۹۴۴ مهرناز حاجی جعفر
۴۳ ۳۰۹۴۶ شقایق دلفانی
۴۴ ۳۰۷۴۲ سمانه دهقان
۴۵ ۳۰۹۰۰ امیر نظربیگی
۴۶ ۳۰۸۱۵ مرضیه سه رودنشین
۴۷ ۳۰۸۵۰ علی مرتضایی
۴۸ ۳۰۸۴۷  امین زردوست
۴۹ ۳۰۹۳۵ شاهین سرفراز راد
۵۰ ۳۰۸۲۱ سیما رجبی
۵۱ ۳۰۹۵۷ مجید طالبیان
۵۲ ۳۰۷۵۷ سیدحمیدرضا میرقاسمی
۵۳ ۳۰۷۹۰ امیر افشار
۵۴ ۳۰۷۴۸ محمودرضا عبدی مسافر
۵۵ ۱۶۷۷ خدیجه نجفی
۵۶ ۱۶۷۱ سیامک رضائی نراقی
۵۷ ۱۶۶۵ عطیه عطاریان
۵۸ ۲۹۳۱۵ سید سعید فتحی
۵۹ ۳۱۱۱۳۵ نرگس قاسمی
۶۰ ۳۱۰۷۰ احمد رضا قربانعلی نژاد
۶۱ ۳۱۰۴۷ ایمان کرکانی
۶۲ ۳۱۰۵۴ حسن درایت
تاریخ روز وکیل مربی ساعت موضوع وکلای فرضی
۱۳۹۸/۱۲/۷ چهارشنبه خانم دکتر نازنین زهرا عطاری ۱۲-۱۰/۳۰ اصول حاکم بر اسناد تجاری مهدی مرتضایی- مرتضی عسگری
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
۱- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
۲-  کارآموزان صرفاً باید در گروه آموزشی خود شرکت نمایند هر گونه جابجایی گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذیرش کمیسیون  قابل قبول  بوده، در غیر اینصورت غیبت تلقی خواهد شد.
۳-  غیبت در جلسه کلاس آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط برای یکبار کارآموز می تواند در کلاس آموزشی جبرانی شرکت نماید. در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین

نظرات بسته شده است.