برنامه کلاس و کارگاه آموزشی بهمن ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت

کلاس و کارگاه آموزشی بهمن ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت در کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شرح زیر برگزار می گردد

تذکر مهم: پیرو مصوبه اخیر کمیسیون کارآموزی و اختبار به استحضار میرساند با توجه به تغییر وضعیت کارآموزان در گروه ها، ثبت حضور کارآموزان محترم فقط در صورت حاضر شدن در گروه آموزشی خود، امکان پذیر است.

کارگاه آموزشی بهمن 1398
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی
1 1657 علی کیادوست
2 1659 معصومه ململی
3 1660 علیرضا محمدی
4 1662 عباس سلیمی
5 1664 محمدرضا مرادی
6 1666 مهدی لامعی
7 1667 میثم کیماسی سلخوری
8 1669 آرزو صالحی
9 1670 حسنیه ابراهیمی
10 1672 رسول رحمانی
11 1676 سهیلا شمسی
12 1678 محدثه السادات عرشی
13 1681 احمد رضا مرادی زیارانی
14 1682 حسن اسدی
15 1684 مریم بابائی
16 1687 سیدعلی عرب
17 1688 فریده رضائی نیارکی
18 1689 محمدرضا شهسواری
19 1690 سعید ابراهیمی
20 1691 فاطمه سمیع زاده
21 1693 لاله رجبی زاده
22 1694 فائزه حاجی محمدپور
23 1696 زهرا زارع پور
24 1699 قدرت اله آقائی
25 1700 پیام جلیلوند
26 29563 زهره حسین پور پریزاد
27 29061 فرشاد اینانلو
28 29122 یاسمن خمسه
29 1701 میثم همتی سزنقی
30 1702 فریده امینی
31 1703 اکبر آدینه
32 1704 حسین محامدی نصرآبادی
33 1705 رضا قاسمی
34 1706 مینا کاتبی
35 1708 محمدرضا ورسه
36 1709 زهرا سیاهکالی مرادی
37 1711 هاشم ماله میرچگینی
38 1712 زینب شارعی
39 1713 زهرا شیرزادسیبنی
40 1714 سعید رضائی
41 1715 نگار جدی
42 1716 اکبر عباسی
43 1717 سعید نیکونژاد
44 1718 زهرا نجفیون
45 1719 سولماز اسدی پور
46 1721 مهدی جلیلوند
47 1722 فاطمه لشگری
48 1725 فرشته طاهرخانی
50 1727 مریم حکیمی سیبنی
51 1729 کامبیز رحمانی
52 1731 بهرام طهماسبی
53 1658 نجمه ابراهیمی فردشادکهن راد
54 1735 بهزاد ملک محمدی
55 29800 یوسف مصطفوی منتظری
56 249806006 میلاد نجارزاده
57 1737 شهره رحمانی
تاریخ روز وکیل مربی ساعت موضوع وکلای فرضی
3 بهمن98 5 شنبه جناب آقای علی امینی 8/30-10 وحدت ملاک(وحدت مناط) رسول رحمانی-سهیلا شمسی
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کارگاه آموزشی بهمن 1398 – گروه B
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی
1 29052 محمد حاجی پور
2 1656 اکبر بهروز دمیرچی
3 1661 امیر حمزه علی زاده
4 29270 الهام ناظری
5 29273 رقیه زینالی
6 29312 مهدی مرتضایی
7 29409 مرتضی عسگری
8 29434 پیام وحدتی
9 29482 سمیه تاجیک
10 29484 فاطمه ملکی
11 29493 احد جهاندیده
12 29541 فرانک اژدری
13 29547 فاطمه حیدری مدوئیه
14 29549 امیررضا حجتی
15 29558 مهیارصادقی توران پشتی
16 29563 محمد حاجی زاده
17 1683 حامد احمدوند
18 29317 مهدی منفرد
19 29322 امیرحسین بیانلو
20 29053 محمد کیومرثی
22 1685 اسماعیل مهدی زاده
23 1686 بهزاد شهسواری
24 1695 علی شهریاری
25 1697 اصغر ارغوان
26 1698 محمد فیروزی نیا
27 30842 امین زردوست یوسف آباد
28 30928 محمدرضا شمخانی
29 30588 محمد عبدالملکی
30 30941 جابر ولی پور
32 1723 سمانه گودرزی
33 1724 علی رستمی آکنده
34 1726 نازنین روح افزا
35 1730 ایمان حطمی
36 1656 سیروس فتحی واجارگاه
37 29798 نگار کشاورز حدادها
38 1382 طراوت فلاح نژاد
39 29527 حسین حیدری
40 29719 علی کابلی
41 29341 زهرا حسنی پور
42 1736 علی فرهادی
43 30673 حبیب ا… رمضانی آکردی
44 30745 محمدحسن زاده مقیمی
45 30944 مهرناز حاجی جعفر
46 30946 شقایق دلفانی
47 30741 سمانه دهقان
48 30900 امیر نظربیگی
49 30815 مرضیه سه رودنشین
50 30850 علی مرتضایی
51 30847  امین زردوست
52 30935 شاهین سرفراز راد
53 30864 زیبا ذوالفقاری
54 30821 سیما رجبی
55 30957 مجید طالبیان
56 30757 سیدحمیدرضا میرقاسمی
57 30790 امیر افشار
58 30748 محمودرضا عبدی مسافر
59 1677 خدیجه نجفی
60 1671 سیامک رضائی نراقی
61 1665 عطیه عطاریان
تاریخ روز وکیل مربی ساعت موضوع وکلای فرضی
3 بهمن98 5 شنبه جناب آقای علی امینی 10:30-12 وحدت ملاک(وحدت مناط) سیامک رضائی نراقی- خدیجه نجفی
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کلاس آموزشی بهمن 1398 – گروه A
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی
1 1657 علی کیادوست
2 1659 معصومه ململی
3 1660 علیرضا محمدی
4 1662 عباس سلیمی
5 1664 محمدرضا مرادی
6 1666 مهدی لامعی
7 1667 میثم کیماسی سلخوری
8 1669 آرزو صالحی
9 1670 حسنیه ابراهیمی
10 1672 رسول رحمانی
11 1676 سهیلا شمسی
12 1678 محدثه السادات عرشی
13 1681 احمد رضا مرادی زیارانی
14 1682 حسن اسدی
15 1684 مریم بابائی
16 1687 سیدعلی عرب
17 1688 فریده رضائی نیارکی
18 1689 محمدرضا شهسواری
19 1690 سعید ابراهیمی
20 1691 فاطمه سمیع زاده
21 1693 لاله رجبی زاده
22 1694 فائزه حاجی محمدپور
23 1696 زهرا زارع پور
24 1699 قدرت اله آقائی
25 1700 پیام جلیلوند
26 29563 زهره حسین پور پریزاد
27 29061 فرشاد اینانلو
28 29122 یاسمن خمسه
29 1701 میثم همتی سزنقی
30 1702 فریده امینی
31 1703 اکبر آدینه
32 1704 حسین محامدی نصرآبادی
33 1705 رضا قاسمی
34 1706 مینا کاتبی
35 1708 محمدرضا ورسه
36 1709 زهرا سیاهکالی مرادی
37 1711 هاشم ماله میرچگینی
38 1712 زینب شارعی
39 1713 زهرا شیرزادسیبنی
40 1714 سعید رضائی
41 1715 نگار جدی
42 1716 اکبر عباسی
43 1717 سعید نیکونژاد
44 1718 زهرا نجفیون
45 1719 سولماز اسدی پور
46 1721 مهدی جلیلوند
47 1722 فاطمه لشگری
48 1725 فرشته طاهرخانی
50 1727 مریم حکیمی سیبنی
51 1729 کامبیز رحمانی
52 1731 بهرام طهماسبی
53 1658 نجمه ابراهیمی فردشادکهن راد
54 1735 بهزاد ملک محمدی
55 29800 یوسف مصطفوی منتظری
56 249806006 میلاد نجارزاده
57 1737 شهره رحمانی
تاریخ روز ساعت وکیل مربی موضوع
2بهمن98 4شنبه 8/30-10 جناب آقای معتمدی مکانیزم مطالبه وجه چک با تاکید بر قانون اصلاح صدور چک
محل برگزاری :کتابخانه کانون
« تذكرات مهم جلسات كلاس آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کلاس آموزشی بهمن 1398 – گروه B
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی
1 29,052.00 محمد حاجی پور
2 1656 اکبر بهروز دمیرچی
3 1661 امیر حمزه علی زاده
4 29270 الهام ناظری
5 29273 رقیه زینالی
6 29312 مهدی مرتضایی
7 29409 مرتضی عسگری
8 29434 پیام وحدتی
9 29482 سمیه تاجیک
10 29484 فاطمه ملکی
11 29493 احد جهاندیده
12 29541 فرانک اژدری
13 29547 فاطمه حیدری مدوئیه
14 29549 امیررضا حجتی
15 29558 مهیارصادقی توران پشتی
16 29563 محمد حاجی زاده
17 1683 حامد احمدوند
18 29317 مهدی منفرد
19 29322 امیرحسین بیانلو
20 29053 محمد کیومرثی
22 1685 اسماعیل مهدی زاده
23 1686 بهزاد شهسواری
24 1695 علی شهریاری
25 1697 اصغر ارغوان
26 1698 محمد فیروزی نیا
27 30842 امین زردوست یوسف آباد
28 30928 محمدرضا شمخانی
29 30588 محمد عبدالملکی
30 30941 جابر ولی پور
32 1723 سمانه گودرزی
33 1724 علی رستمی آکنده
34 1726 نازنین روح افزا
35 1730 ایمان حطمی
36 1656 سیروس فتحی واجارگاه
37 29798 نگار کشاورز حدادها
38 1382 طراوت فلاح نژاد
39 29527 حسین حیدری
40 29719 علی کابلی
41 29341 زهرا حسنی پور
42 1736 علی فرهادی
43 30673 حبیب ا… رمضانی آکردی
44 30745 محمدحسن زاده مقیمی
45 30944 مهرناز حاجی جعفر
46 30946 شقایق دلفانی
47 30741 سمانه دهقان
48 30900 امیر نظربیگی
49 30815 مرضیه سه رودنشین
50 30850 علی مرتضایی
51 30847  امین زردوست
52 30935 شاهین سرفراز راد
53 30864 زیبا ذوالفقاری
54 30821 سیما رجبی
55 30957 مجید طالبیان
56 30757 سیدحمیدرضا میرقاسمی
57 30790 امیر افشار
58 30748 محمودرضا عبدی مسافر
59 1677 خدیجه نجفی
60 1671 سیامک رضائی نراقی
61 1665 عطیه عطاریان
تاریخ روز ساعت وکیل مربی موضوع
2بهمن98 4شنبه 10/30-12 جناب آقای معتمدی مکانیزم مطالبه وجه چک با تاکید بر قانون اصلاح صدور چک
محل برگزاری :کتابخانه کانون
« تذكرات مهم جلسات كلاس آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین