برنامه کلاس و کارگاه آموزشی خرداد ماه 1398 کارآموزان محترم وکالت

کلاس و کارگاه آموزشی خرداد ماه 1398 کارآموزان وکالت در کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شرح زیر برگزار میگردد

کلاس آموزشی خرداد 1398 – گروه 1
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
1 1457 اکبر افشاری 09127450130
2 1541 محمدمهدی ملکی 09127824456
3 1583 مجید کشاورز نجفی 09124176546
4 1584 ایمان صامت 09121459759
5 1588 سیدحسن چگینی شاد 09015226300
6 1589 نازنین کاکاوند 09120414042
7 1590 سمیه قربان پورتجن گوکه 09361912015
8 1591 فاطمه اسدی 09191909326
9 1592 مریم فرد 09196167133
10 1593 علی سرفرانی 09193873567
11 1594 امیر طاهرخانی 09125824472
12 1595 محبوبه فرجی 09128875590
13 1596 مهسا حاجی فتحعلیها 09127839412
14 1597 بیتا غلامی 09126974135
15 1598 محمد افشارمقدم زنجانی 09122826625
16 1599 محمد رستمی 09127825071
17 1600 خشایار انتظاریان 09121811660
18 1601 علیرضا پیرهادی 09365592018
19 1602 محمد آذربایجانی 09100424347
20 1604 محمدمهدی صبوری 09128861533
21 1605 صابر زارع افشار 09102081402
22 1606 عباس اسماعیلی فر 09124820209
23 1607 کیومرث کاکاوند 09126829452
24 1608 فرامرز محمدی 09123820675
25 1609 زهرا حق شناس 09191890494
26 1610 شیما رحمانی فرد 09123816844
27 1611 مهدی مافی 09127684013
28 1612 عطیه جهانبخشی 09190466510
29 1613 زیبا ارشدشرفه 09129568908
30 1614 سونا محمدی 09122810183
31 1615 حمید محمدخانلو 09016412100
32 1616 میلاد پارسیا 09121812014
33 1617 لیلا رحمنی 09120559092
34 1618 میترا یارکه سخوری 09120966151
35 1619 فاطمه شهسواری 09196608397
36 1620 جعفر کشاورز رضائی 09108382855
37 1621 معین الدین ناطقی 09127881742
38 1623 بهاره رحمانی 09371676630
39 1624 محمود اسلامی 09125817989
40 1625 پریسا زمان دار 09127874352
41 1626 مهدی عشق پور 09120871843
42 1627 زهراسادات حاجی میرصادقی 09126810173
43 1628 محمد کشاورز نجفی 09124122724
44 1630 علیرضا مرادیان زه آب 09364027547
45 1631 حمیده ترکمن 09124814698
46 1632 سمیرا کاظمی 09385872114
تاریخ روز وکیل مربی ساعت مکان موضوع
22خرداد1398 چهار شنبه دکتر اسلام رجبعلی 8-10:30 سالن قلم اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولت
محل برگزاری : سالن اجتماعات قلم واقع در خیابان دانشگاه- کوچه اداره پست- کتابخانه امام خمینی(ره)
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کلاس آموزشی خرداد 1398 – گروه 2
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
47 1633 کریم مجتبوی 09126819267
48 1634 پریسا ثقفی 09120845042
49 1635 اذر نجفی 09334424731
50 1636 میلاد خمسه 09196161054
51 1637 پرویز مهرعلیان 09123816067
52 1638 فاطمه رضایی 09196711286
53 1639 حمید کرمی گلباغی 09127853034
54 1640 رضا تقوایی پور 09125122781
55 1641 نوید یونسی 09171002196
56 1642 حمید مرادی 09120832231
57 1643 هما حداد توکلی 09123826893
58 1646 حامد محمدنژاد 09187474500
59 1647 افشین مقینی 09122826965
60 1648 آرش اردیبهشتی 09123829913
61 1649 رضا صالحی 09126827903
62 1650 خدیجه صفی قلی 09193834852
63 1651 دل ارام آرامی 09123829894
64 1652 مجتبی بهرامی 09127895818
65 1653 مجید حیدری 09122819017
66 26695 علی دربهانی 09124339386
67 27904 سینا صابر 09127995733
68 28125 سعید حبیبی 09123046842
69 28134 محمدتقی خسروی ادیب 09129266545
70 28362 آرش عظیمی ویشته 09382763515
71 28675 مهدی افشاری 09188143572
72 29052 محمد حاجی پور 09305969658
73 29061 فرشاد اینانلو 09123028934
74 29122 یاسمن خمسه 09127861305
75 29270 الهام ناظری 09124082192
76 29273 رقیه زینالی 09128905468
77 29312 مهدی مرتضایی 09123262260
78 29409 مرتضی عسگری 09364161590
79 29434 پیام وحدتی 09123498681
80 29482 سمیه تاجیک 09122776951
81 29484 فاطمه ملکی 09128635165
82 29492 مهشادسادات رفیعی 09190536511
83 29493 احد جهاندیده 09126725075
84 29541 فرانک اژدری 09361313351
85 29547 فاطمه حیدری مدوئیه 09123643081
86 29549 امیررضا حجتی 09129174261
87 29558 مهیارصادقی توران پشتی 09123662721
88 29563 محمد حاجی زاده 09226423885
89 29563 زهره حسین پور پریزاد 09120828360
90 29317 مهدی منفرد 09127352824
91 29322 امیرحسین بیانلو 09124080481
92 29053 محمد کیومرثی 09122232433
تاریخ روز وکیل مربی ساعت مکان موضوع
22خرداد1398 چهار شنبه دکتر اسلام رجبعلی 10:30-12 سالن قلم اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولت
محل برگزاری : سالن اجتماعات قلم واقع در خیابان دانشگاه- کوچه اداره پست- کتابخانه امام خمینی(ره)
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کارگاه آموزشی خرداد 1398 – گروه 1
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
1 1457 اکبر افشاری 09127450130
2 1541 محمدمهدی ملکی 09127824456
3 1583 مجید کشاورز نجفی 09124176546
4 1584 ایمان صامت 09121459759
5 1588 سیدحسن چگینی شاد 09015226300
6 1589 نازنین کاکاوند 09120414042
7 1590 سمیه قربان پورتجن گوکه 09361912015
8 1591 فاطمه اسدی 09191909326
9 1592 مریم فرد 09196167133
10 1593 علی سرفرانی 09193873567
11 1594 امیر طاهرخانی 09125824472
12 1595 محبوبه فرجی 09128875590
13 1596 مهسا حاجی فتحعلیها 09127839412
14 1597 بیتا غلامی 09126974135
15 1598 محمد افشارمقدم زنجانی 09122826625
16 1599 محمد رستمی 09127825071
17 1600 خشایار انتظاریان 09121811660
18 1601 علیرضا پیرهادی 09365592018
19 1602 محمد آذربایجانی 09100424347
20 1604 محمدمهدی صبوری 09128861533
21 1605 صابر زارع افشار 09102081402
22 1606 عباس اسماعیلی فر 09124820209
23 1607 کیومرث کاکاوند 09126829452
24 1608 فرامرز محمدی 09123820675
25 1609 زهرا حق شناس 09191890494
26 1610 شیما رحمانی فرد 09123816844
27 1611 مهدی مافی 09127684013
28 1612 عطیه جهانبخشی 09190466510
29 1613 زیبا ارشدشرفه 09129568908
30 1614 سونا محمدی 09122810183
31 1615 حمید محمدخانلو 09016412100
32 1616 میلاد پارسیا 09121812014
33 1617 لیلا رحمنی 09120559092
34 1618 میترا یارکه سخوری 09120966151
35 1619 فاطمه شهسواری 09196608397
36 1620 جعفر کشاورز رضائی 09108382855
37 1621 معین الدین ناطقی 09127881742
38 1623 بهاره رحمانی 09371676630
39 1624 محمود اسلامی 09125817989
40 1625 پریسا زمان دار 09127874352
41 1626 مهدی عشق پور 09120871843
42 1627 زهراسادات حاجی میرصادقی 09126810173
43 1628 محمد کشاورز نجفی 09124122724
44 1630 علیرضا مرادیان زه آب 09364027547
45 1631 حمیده ترکمن 09124814698
46 1632 سمیرا کاظمی 09385872114
زمان روز وکیل مربی مکان وکلای فرضی موضوع
23خرداد1398 8:30-10 5شنبه جناب آقای مهدی یزدی پور سالن قلم کتابخانه امام خمینی(ره) پریسا زمان دار- مهدی مافی اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولت
محل برگزاری : سالن اجتماعات قلم  واقع در خیابان دانشگاه- کوچه اداره پست- کتابخانه امام خمینی (ره)
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کارگاه آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- وکلای فرضی، مکلفند پنج روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را  اخذ و پس از مطالعه لازم، در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علی رغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد.
2- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
3-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروهها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
4-  غيبت در جلسه كارگاه آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كارگاه آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کارگاه آموزشی خرداد1398 – گروه 2
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
47 1633 کریم مجتبوی 09126819267
48 1634 پریسا ثقفی 09120845042
49 1635 اذر نجفی 09334424731
50 1636 میلاد خمسه 09196161054
51 1637 پرویز مهرعلیان 09123816067
52 1638 فاطمه رضایی 09196711286
53 1639 حمید کرمی گلباغی 09127853034
54 1640 رضا تقوایی پور 09125122781
55 1642 حمید مرادی 09120832231
56 1643 هما حداد توکلی 09123826893
57 1646 حامد محمدنژاد 09187474500
58 1647 افشین مقینی 09122826965
59 1648 آرش اردیبهشتی 09123829913
60 1649 رضا صالحی 09126827903
61 1650 خدیجه صفی قلی 09193834852
62 1651 دل ارام آرامی 09123829894
63 1652 مجتبی بهرامی 09127895818
64 1653 مجید حیدری 09122819017
65 26695 علی دربهانی 09124339386
66 28125 سعید حبیبی 09123046842
67 28134 محمدتقی خسروی ادیب 09129266545
68 28362 آرش عظیمی ویشته 09382763515
69 28675 مهدی افشاری 09188143572
70 29052 محمد حاجی پور 09305969658
71 29061 فرشاد اینانلو 09123028934
72 29122 یاسمن خمسه 09127861305
73 29270 الهام ناظری 09124082192
74 29273 رقیه زینالی 09128905468
75 29312 مهدی مرتضایی 09123262260
76 29409 مرتضی عسگری 09364161590
77 29434 پیام وحدتی 09123498681
78 29482 سمیه تاجیک 09122776951
79 29484 فاطمه ملکی 09128635165
80 29493 احد جهاندیده 09126725075
81 29541 فرانک اژدری 09361313351
82 29547 فاطمه حیدری مدوئیه 09123643081
83 29549 امیررضا حجتی 09129174261
84 29558 مهیارصادقی توران پشتی 09123662721
85 29563 محمد حاجی زاده 09226423885
86 29563 زهره حسین پور پریزاد 09120828360
87 29317 مهدی منفرد 09127352824
88 29322 امیرحسین بیانلو 09124080481
89 29053 محمد کیومرثی 09122232433
زمان روز وکیل مربی مکان وکلای فرضی موضوع
23خرداد1398 10:30-12 5شنبه جناب آقای مهدی یزدی پور سالن قلم کتابخانه امام خمینی(ره) هماحداد توکلی- حمید مرادی اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولت
محل برگزاری : سالن اجتماعات قلم  واقع در خیابان دانشگاه- کوچه اداره پست- کتابخانه امام خمینی (ره)
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کارگاه آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- وکلای فرضی، مکلفند پنج روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را  اخذ و پس از مطالعه لازم، در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علی رغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد.
2- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
3-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروهها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
4-  غيبت در جلسه كارگاه آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كارگاه آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین