برنامه کلاس و کارگاه آموزشی مهرماه ۱۳۹۷ کارآموزان وکالت

کلاس و کارگاه آموزشی مهرماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطابق برنامه موجود در فایلهای پیوست برگزار می گردد

 


 

جهت دریافت برنامه کلاس آموزشی روی لینک مربوط به گروه خود کلیک بفرمایید.

 

برنامه کلاس آموزشی گروه الف

برنامه کلاس آموزشی گروه ب

برنامه کلاس آموزشی گروه ج

برنامه کلاس آموزشی گروه د

 


جهت دریافت برنامه کارگاه آموزشی روی لینک مربوط به گروه خود کلیک بفرمایید.

 

برنامه کارگاه آموزشی گروه الف

برنامه کارگاه آموزشی گروه ب

برنامه کارگاه آموزشی گروه ج

برنامه کارگاه آموزشی گروه د

 


تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی:

  • حضور کلیه کارآموزان علیرغم گروه بندی های پیشین در این جلسه الزامی می باشد
  • وکلای فرضی مکلفند سه روز قبل از جلسه به وکیل مربی مرا%