برنامه کلاس و کارگاه شهریور ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت

کلاس و کارگاه آموزشی شهریور ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت در کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شرح زیر برگزار می گردد

 

کلاس آموزشی شهریور 1398 – گروه A
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
1 1457 اکبر افشاری 09127450130
2 1541 محمدمهدی ملکی 09127824456
3 1583 مجید کشاورز نجفی 09124176546
4 1584 ایمان صامت 09121459759
5 1588 سیدحسن چگینی شاد 09015226300
6 1589 نازنین کاکاوند 09120414042
7 1590 سمیه قربان پورتجن گوکه 09361912015
8 1591 فاطمه اسدی 09191909326
9 1592 مریم فرد 09196167133
10 1593 علی سرفرانی 09193873567
11 1594 امیر طاهرخانی 09125824472
12 1595 محبوبه فرجی 09128875590
13 1596 مهسا حاجی فتحعلیها 09127839412
14 1597 بیتا غلامی 09126974135
15 1598 محمد افشارمقدم زنجانی 09122826625
16 1599 محمد رستمی 09127825071
17 1600 خشایار انتظاریان 09121811660
18 1601 علیرضا پیرهادی 09365592018
19 1602 محمد آذربایجانی 09100424347
20 1604 محمدمهدی صبوری 09128861533
21 1605 صابر زارع افشار 09102081402
22 1606 عباس اسماعیلی فر 09124820209
23 1607 کیومرث کاکاوند 09126829452
24 1608 فرامرز محمدی 09123820675
25 1609 زهرا حق شناس 09191890494
26 1610 شیما رحمانی فرد 09123816844
27 1611 مهدی مافی 09127684013
28 1612 عطیه جهانبخشی 09190466510
29 1613 زیبا ارشدشرفه 09129568908
30 1614 سونا محمدی 09122810183
31 1615 حمید محمدخانلو 09016412100
32 1616 میلاد پارسیا 09121812014
33 1617 لیلا رحمنی 09120559092
34 1618 میترا یارکه سخوری 09120966151
35 1619 فاطمه شهسواری 09196608397
36 1620 جعفر کشاورز رضائی 09108382855
37 1621 معین الدین ناطقی 09127881742
38 1623 بهاره رحمانی 09371676630
39 1624 محمود اسلامی 09125817989
40 1625 پریسا زمان دار 09127874352
41 1626 مهدی عشق پور 09120871843
42 1627 زهراسادات حاجی میرصادقی 09126810173
43 1628 محمد کشاورز نجفی 09124122724
44 1630 علیرضا مرادیان زه آب 09364027547
45 1631 حمیده ترکمن 09124814698
46 1632 سمیرا کاظمی 09385872114
زمان ساعت روز مکان وکیل مربی موضوع
27 شهریور98 8:30-10 4شنبه کتابخانه کانون وکلای قزوین جناب آقای محمدرضا شهیدی اعاده دادرسی
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذكرات مهم جلسات كلاس آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کلاس آموزشی شهریور 1398 – گروه B
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
47 1633 کریم مجتبوی 09126819267
48 1634 پریسا ثقفی 09120845042
49 1635 اذر نجفی 09334424731
50 1636 میلاد خمسه 09196161054
51 1637 پرویز مهرعلیان 09123816067
52 1638 فاطمه رضایی 09196711286
53 1639 حمید کرمی گلباغی 09127853034
54 1640 رضا تقوایی پور 09125122781
55 1642 حمید مرادی 09120832231
56 1643 هما حداد توکلی 09123826893
57 1646 حامد محمدنژاد 09187474500
58 1647 افشین مقینی 09122826965
59 1648 آرش اردیبهشتی 09123829913
60 1649 رضا صالحی 09126827903
61 1650 خدیجه صفی قلی 09193834852
62 1651 دل ارام آرامی 09123829894
63 1652 مجتبی بهرامی 09127895818
64 1653 مجید حیدری 09122819017
65 26695 علی دربهانی 09124339386
66 28134 محمدتقی خسروی ادیب 09129266545
67 28675 مهدی افشاری 09188143572
68 29052 محمد حاجی پور 09305969658
69 29061 فرشاد اینانلو 09123028934
70 29122 یاسمن خمسه 09127861305
71 29270 الهام ناظری 09124082192
72 29273 رقیه زینالی 09128905468
73 29312 مهدی مرتضایی 09123262260
74 29409 مرتضی عسگری 09364161590
75 29434 پیام وحدتی 09123498681
76 29482 سمیه تاجیک 09122776951
77 29484 فاطمه ملکی 09128635165
78 29493 احد جهاندیده 09126725075
79 29541 فرانک اژدری 09361313351
80 29547 فاطمه حیدری مدوئیه 09123643081
81 29549 امیررضا حجتی 09129174261
82 29558 مهیارصادقی توران پشتی 09123662721
83 29563 محمد حاجی زاده 09226423885
84 29563 زهره حسین پور پریزاد 09120828360
85 29317 مهدی منفرد 09127352824
86 29322 امیرحسین بیانلو 09124080481
87 29053 محمد کیومرثی 09122232433
زمان ساعت روز مکان وکیل مربی موضوع
27 شهریور98 10:30-12 4شنبه کتابخانه کانون وکلای قزوین جناب آقای محمدرضا شهیدی اعاده دادرسی
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذكرات مهم جلسات كلاس آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کلاس آموزشی شهریور 1398 – گروهE
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی شماره همراه
1 1656 اکبر بهروز دمیرچی 9148094229
2 1657 علی کیادوست 9122812676
3 1659 معصومه ململی 9354059786
4 1660 علیرضا محمدی 9122823655
5 1661 امیر حمزه علی زاده 9122683606
6 1662 عباس سلیمی 9121817402
7 1664 محمدرضا مرادی 9122817520
8 1665 عطیه عطاریان 9123976361
9 1666 مهدی لامعی 9397199663
10 1667 میثم کیماسی سلخوری 9191849389
11 1669 آرزو صالحی 09371143240
12 1670 حسنیه ابراهیمی 9196166802
13 1671 سیامک رضائی نراقی 9123039306
14 1672 رسول رحمانی 9392124683
15 1673 امیرعلی اسعدی 9180159886
16 1674 حسین آدینه 9183438128
17 1676 سهیلا شمسی 9364825634
18 1677 خدیجه نجفی 9363829731
19 1678 محدثه السادات عرشی 9108404808
20 1681 احمد رضا مرادی زیارانی 9353313503
21 1682 حسن اسدی 9128828185
22 1683 حامد احمدوند 9184988933
23 1684 مریم بابائی 9195983918
24 1685 اسماعیل مهدی زاده 9124223820
25 1686 بهزاد شهسواری 9125330651
26 1687 سیدعلی عرب 9385014332
27 1688 فریده رضائی نیارکی 9374886759
28 1689 محمدرضا شهسواری 9918226241
29 1690 سعید ابراهیمی 9121823728
30 1691 فاطمه سمیع زاده 9354238759
31 1693 لاله رجبی زاده 9193862951
32 1694 فائزه حاجی محمدپور 9125815671
33 1695 علی شهریاری 9193467209
34 1696 زهرا زارع پور 9356145648
35 1697 اصغر ارغوان 9382386127
36 1698 محمد فیروزی نیا 9191595457
37 1699 قدرت اله آقائی 9191879020
38 1700 پیام جلیلوند 9374687933
تاریخ روز وکیل مربی ساعت مکان موضوع
13شهریور98 4شنبه جناب آقای نعیم شاه تقی 8:30-10 کتابخانه کانون وکلای قزوین   اعاده دادرسی و فرجام خواهی به عنوان دو طریقه فوق العاده اعتراض به آرا
محل برگزاری: کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذكرات مهم جلسات كلاس آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کلاس آموزشی شهریور 1398 – گروه D
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
39 1701 میثم همتی سزنقی 09359826574
40 1702 فریده امینی 09193853259
41 1703 اکبر آدینه 09127893438
42 1704 حسین محامدی نصرآبادی 09331816171
43 1705 رضا قاسمی 09363804628
44 1706 مینا کاتبی 09191848537
45 1708 محمدرضا ورسه 09356943457
46 1709 زهرا سیاهکالی مرادی 09196947213
47 1711 هاشم ماله میرچگینی 09191817727
48 1712 زینب شارعی 09127618433
49 1713 زهرا شیرزادسیبنی 09191821174
50 1714 سعید رضائی 09199735560
51 1715 رقیه جدی 09127895229
52 1716 اکبر عباسی 09214575347
53 1717 سعید نیکونژاد 09365309293
54 1718 زهرا نجفیون 09361586138
55 1719 سولماز اسدی پور 09306749005
56 1721 مهدی جلیلوند 09364010673
57 1722 فاطمه لشگری 09127814478
58 1723 سمانه گودرزی 09122993796
59 1724 علی رستمی آکنده 09352513168
60 1725 فرشته طاهرخانی 09395242010
61 1726 نازنین روح افزا 09033996912
62 1727 مریم حکیمی سیبنی 09360185159
63 1729 کامبیز رحمانی 09127805564
64 1730 ایمان حطمی 09123311643
65 1731 بهرام طهماسبی 09122485980
66 1656 سیروس فتحی واجارگاه 09123334290
67 1658 نجمه ابراهیمی فردشادکهن راد 09191943769
68 1735 بهزاد ملک محمدی 09122827868
69 29800 یوسف مصطفوی منتظری 09109230532
70 29798 نگار کشاورز حدادها 09124909158
71  29800 سیدیوسف مصطفوی منتظری 09109230532
72 1382 طراوت فلاح نژاد 09101732863
73 29527 حسین حیدری 09125496686
74 29315 سیدسعید فتحی 09123895450
75
76
77
78
تاریخ روز وکیل مربی ساعت مکان موضوع
13شهریور98 4شنبه جناب آقای نعیم شاه تقی 11:30-12:30 کتابخانه کانون وکلای قزوین   اعاده دادرسی و فرجام خواهی به عنوان دو طریقه فوق العاده اعتراض به آرا
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذكرات مهم جلسات كلاس آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کارگاه آموزشی شهریور 1398 – گروه A
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
1 1457 اکبر افشاری 09127450130
2 1541 محمدمهدی ملکی 09127824456
3 1583 مجید کشاورز نجفی 09124176546
4 1584 ایمان صامت 09121459759
5 1588 سیدحسن چگینی شاد 09015226300
6 1589 نازنین کاکاوند 09120414042
7 1590 سمیه قربان پورتجن گوکه 09361912015
8 1591 فاطمه اسدی 09191909326
9 1592 مریم فرد 09196167133
10 1593 علی سرفرانی 09193873567
11 1594 امیر طاهرخانی 09125824472
12 1595 محبوبه فرجی 09128875590
13 1596 مهسا حاجی فتحعلیها 09127839412
14 1597 بیتا غلامی 09126974135
15 1598 محمد افشارمقدم زنجانی 09122826625
16 1599 محمد رستمی 09127825071
17 1600 خشایار انتظاریان 09121811660
18 1601 علیرضا پیرهادی 09365592018
19 1602 محمد آذربایجانی 09100424347
20 1604 محمدمهدی صبوری 09128861533
21 1605 صابر زارع افشار 09102081402
22 1606 عباس اسماعیلی فر 09124820209
23 1607 کیومرث کاکاوند 09126829452
24 1608 فرامرز محمدی 09123820675
25 1609 زهرا حق شناس 09191890494
26 1610 شیما رحمانی فرد 09123816844
27 1611 مهدی مافی 09127684013
28 1612 عطیه جهانبخشی 09190466510
29 1613 زیبا ارشدشرفه 09129568908
30 1614 سونا محمدی 09122810183
31 1615 حمید محمدخانلو 09016412100
32 1616 میلاد پارسیا 09121812014
33 1617 لیلا رحمنی 09120559092
34 1618 میترا یارکه سخوری 09120966151
35 1619 فاطمه شهسواری 09196608397
36 1620 جعفر کشاورز رضائی 09108382855
37 1621 معین الدین ناطقی 09127881742
38 1623 بهاره رحمانی 09371676630
39 1624 محمود اسلامی 09125817989
40 1625 پریسا زمان دار 09127874352
41 1626 مهدی عشق پور 09120871843
42 1627 زهراسادات حاجی میرصادقی 09126810173
43 1628 محمد کشاورز نجفی 09124122724
44 1630 علیرضا مرادیان زه آب 09364027547
45 1631 حمیده ترکمن 09124814698
46 1632 سمیرا کاظمی 09385872114
زمان ساعت روز موضوع وکیل مربی وکلای فرضی
28شهریور98 8:30-10 5شنبه ورود و جلب ثالث جناب آقای امیرافشین کلانتری سونا محمدی- حمیدمحمدخانلو
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین واقع در محل کانون.
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کارگاه آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- وکلای فرضی، مکلفند پنج روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را  اخذ و پس از مطالعه لازم، در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علی رغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد.
2- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
3-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروهها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
4-  غيبت در جلسه كارگاه آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كارگاه آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کارگاه آموزشی شهریور 1398 – گروه B
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه
47 1633 کریم مجتبوی 09126819267
48 1634 پریسا ثقفی 09120845042
49 1635 اذر نجفی 09334424731
50 1636 میلاد خمسه 09196161054
51 1637 پرویز مهرعلیان 09123816067
52 1638 فاطمه رضایی 09196711286
53 1639 حمید کرمی گلباغی 09127853034
54 1640 رضا تقوایی پور 09125122781
55 1642 حمید مرادی 09120832231
56 1643 هما حداد توکلی 09123826893
57 1646 حامد محمدنژاد 09187474500
58 1647 افشین مقینی 09122826965
59 1648 آرش اردیبهشتی 09123829913
60 1649 رضا صالحی 09126827903
61 1650 خدیجه صفی قلی 09193834852
62 1651 دل ارام آرامی 09123829894
63 1652 مجتبی بهرامی 09127895818
64 1653 مجید حیدری 09122819017
65 26695 علی دربهانی 09124339386
66 28134 محمدتقی خسروی ادیب 09129266545
67 28675 مهدی افشاری 09188143572
68 29052 محمد حاجی پور 09305969658
69 29061 فرشاد اینانلو 09123028934
70 29122 یاسمن خمسه 09127861305
71 29270 الهام ناظری 09124082192
72 29273 رقیه زینالی 09128905468
73 29312 مهدی مرتضایی 09123262260
74 29409 مرتضی عسگری 09364161590
75 29434 پیام وحدتی 09123498681
76 29482 سمیه تاجیک 09122776951
77 29484 فاطمه ملکی 09128635165
78 29493 احد جهاندیده 09126725075
79 29541 فرانک اژدری 09361313351
80 29547 فاطمه حیدری مدوئیه 09123643081
81 29549 امیررضا حجتی 09129174261
82 29558 مهیارصادقی توران پشتی 09123662721
83 29563 محمد حاجی زاده 09226423885
84 29563 زهره حسین پور پریزاد 09120828360
85 29317 مهدی منفرد 09127352824
86 29322 امیرحسین بیانلو 09124080481
87 29053 محمد کیومرثی 09122232433
زمان ساعت روز موضوع وکیل مربی وکلای فرضی
28شهریور98 10:30-12 5شنبه ورود ثالث و جلب ثالث جناب آقای امیرافشین کلانتری محمد حاجی زاده-زهره حسین پور پریزاد
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین واقع در محل کانون.
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کارگاه آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- وکلای فرضی، مکلفند پنج روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را  اخذ و پس از مطالعه لازم، در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علی رغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد.
2- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
3-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروهها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
4-  غيبت در جلسه كارگاه آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كارگاه آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کارگاه آموزشی شهریور 1398 – گروهE
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی شماره همراه
1 1656 اکبر بهروز دمیرچی 9148094229
2 1657 علی کیادوست 9122812676
3 1659 معصومه ململی 9354059786
4 1660 علیرضا محمدی 9122823655
5 1661 امیر حمزه علی زاده 9122683606
6 1662 عباس سلیمی 9121817402
7 1664 محمدرضا مرادی 9122817520
8 1665 عطیه عطاریان 9123976361
9 1666 مهدی لامعی 9397199663
10 1667 میثم کیماسی سلخوری 9191849389
11 1669 آرزو صالحی 09371143240
12 1670 حسنیه ابراهیمی 9196166802
13 1671 سیامک رضائی نراقی 9123039306
14 1672 رسول رحمانی 9392124683
15 1673 امیرعلی اسعدی 9180159886
16 1674 حسین آدینه 9183438128
17 1676 سهیلا شمسی 9364825634
18 1677 خدیجه نجفی 9363829731
19 1678 محدثه السادات عرشی 9108404808
20 1681 احمد رضا مرادی زیارانی 9353313503
21 1682 حسن اسدی 9128828185
22 1683 حامد احمدوند 9184988933
23 1684 مریم بابائی 9195983918
24 1685 اسماعیل مهدی زاده 9124223820
25 1686 بهزاد شهسواری 9125330651
26 1687 سیدعلی عرب 9385014332
27 1688 فریده رضائی نیارکی 9374886759
28 1689 محمدرضا شهسواری 9918226241
29 1690 سعید ابراهیمی 9121823728
30 1691 فاطمه سمیع زاده 9354238759
31 1693 لاله رجبی زاده 9193862951
32 1694 فائزه حاجی محمدپور 9125815671
33 1695 علی شهریاری 9193467209
34 1696 زهرا زارع پور 9356145648
35 1697 اصغر ارغوان 9382386127
36 1698 محمد فیروزی نیا 9191595457
37 1699 قدرت اله آقائی 9191879020
38 1700 پیام جلیلوند 9374687933
تاریخ روز وکیل مربی ساعت موضوع وکلای فرضی
14شهریور98 5شنبه جناب آقای سیدمحسن خطیبی 8:30-10 آثار اولین جلسه دادرسی نسبت به اصحاب دعوا اکبر بهروز دمیرچی- عطیه عطاریان
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کارگاه آموزشی شهریور 1398 – گروه D
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
39 1701 میثم همتی سزنقی 09359826574
40 1702 فریده امینی 09193853259
41 1703 اکبر آدینه 09127893438
42 1704 حسین محامدی نصرآبادی 09331816171
43 1705 رضا قاسمی 09363804628
44 1706 مینا کاتبی 09191848537
45 1708 محمدرضا ورسه 09356943457
46 1709 زهرا سیاهکالی مرادی 09196947213
47 1711 هاشم ماله میرچگینی 09191817727
48 1712 زینب شارعی 09127618433
49 1713 زهرا شیرزادسیبنی 09191821174
50 1714 سعید رضائی 09199735560
51 1715 رقیه جدی 09127895229
52 1716 اکبر عباسی 09214575347
53 1717 سعید نیکونژاد 09365309293
54 1718 زهرا نجفیون 09361586138
55 1719 سولماز اسدی پور 09306749005
56 1721 مهدی جلیلوند 09364010673
57 1722 فاطمه لشگری 09127814478
58 1723 سمانه گودرزی 09122993796
59 1724 علی رستمی آکنده 09352513168
60 1725 فرشته طاهرخانی 09395242010
61 1726 نازنین روح افزا 09033996912
62 1727 مریم حکیمی سیبنی 09360185159
63 1729 کامبیز رحمانی 09127805564
64 1730 ایمان حطمی 09123311643
65 1731 بهرام طهماسبی 09122485980
66 1656 سیروس فتحی واجارگاه 09123334290
67 1658 نجمه ابراهیمی فردشادکهن راد 09191943769
68 1735 بهزاد ملک محمدی 09122827868
69 29800 یوسف مصطفوی منتظری 09109230532
70 29798 نگار کشاورز حدادها 09124909158
71  29800 سیدیوسف مصطفوی منتظری 09109230532
72 1382 طراوت فلاح نژاد 09101732863
73 29527 حسین حیدری 09125496686
74 29315 سیدسعید فتحی 09123895450
75
76
77
78
تاریخ روز وکیل مربی ساعت موضوع وکلای فرضی
14شهریور98 5 شنبه جناب آقای سیدمحسن خطیبی 10:30-12 آثار اولین جلسه دادرسی نسبت به اصحاب دعوا میثم همتی سزنقی- مینا کاتبی
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین