برنامه کلاس و کارگاه مرداد ماه 1398 کارآموزان وکالت

کلاس و کارگاه آموزشی مرداد ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت در کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شرح زیر برگزار می گردد

کلاس آموزشی مرداد 1398 – گروه A
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
1 1457 اکبر افشاری 09127450130
2 1541 محمدمهدی ملکی 09127824456
3 1583 مجید کشاورز نجفی 09124176546
4 1584 ایمان صامت 09121459759
5 1588 سیدحسن چگینی شاد 09015226300
6 1589 نازنین کاکاوند 09120414042
7 1590 سمیه قربان پورتجن گوکه 09361912015
8 1591 فاطمه اسدی 09191909326
9 1592 مریم فرد 09196167133
10 1593 علی سرفرانی 09193873567
11 1594 امیر طاهرخانی 09125824472
12 1595 محبوبه فرجی 09128875590
13 1596 مهسا حاجی فتحعلیها 09127839412
14 1597 بیتا غلامی 09126974135
15 1598 محمد افشارمقدم زنجانی 09122826625
16 1599 محمد رستمی 09127825071
17 1600 خشایار انتظاریان 09121811660
18 1601 علیرضا پیرهادی 09365592018
19 1602 محمد آذربایجانی 09100424347
20 1604 محمدمهدی صبوری 09128861533
21 1605 صابر زارع افشار 09102081402
22 1606 عباس اسماعیلی فر 09124820209
23 1607 کیومرث کاکاوند 09126829452
24 1608 فرامرز محمدی 09123820675
25 1609 زهرا حق شناس 09191890494
26 1610 شیما رحمانی فرد 09123816844
27 1611 مهدی مافی 09127684013
28 1612 عطیه جهانبخشی 09190466510
29 1613 زیبا ارشدشرفه 09129568908
30 1614 سونا محمدی 09122810183
31 1615 حمید محمدخانلو 09016412100
32 1616 میلاد پارسیا 09121812014
33 1617 لیلا رحمنی 09120559092
34 1618 میترا یارکه سخوری 09120966151
35 1619 فاطمه شهسواری 09196608397
36 1620 جعفر کشاورز رضائی 09108382855
37 1621 معین الدین ناطقی 09127881742
38 1623 بهاره رحمانی 09371676630
39 1624 محمود اسلامی 09125817989
40 1625 پریسا زمان دار 09127874352
41 1626 مهدی عشق پور 09120871843
42 1627 زهراسادات حاجی میرصادقی 09126810173
43 1628 محمد کشاورز نجفی 09124122724
44 1630 علیرضا مرادیان زه آب 09364027547
45 1631 حمیده ترکمن 09124814698
46 1632 سمیرا کاظمی 09385872114
زمان ساعت روز مکان وکیل مربی موضوع
30مرداد98 8:30-10 4شنبه کتابخانه کانون وکلای قزوین سرکار خانم شقایق بهشتی  ایرادات خوانده
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذكرات مهم جلسات كلاس آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کلاس آموزشی مرداد 1398 – گروه B
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
47 1633 کریم مجتبوی 09126819267
48 1634 پریسا ثقفی 09120845042
49 1635 اذر نجفی 09334424731
50 1636 میلاد خمسه 09196161054
51 1637 پرویز مهرعلیان 09123816067
52 1638 فاطمه رضایی 09196711286
53 1639 حمید کرمی گلباغی 09127853034
54 1640 رضا تقوایی پور 09125122781
55 1642 حمید مرادی 09120832231
56 1643 هما حداد توکلی 09123826893
57 1646 حامد محمدنژاد 09187474500
58 1647 افشین مقینی 09122826965
59 1648 آرش اردیبهشتی 09123829913
60 1649 رضا صالحی 09126827903
61 1650 خدیجه صفی قلی 09193834852
62 1651 دل ارام آرامی 09123829894
63 1652 مجتبی بهرامی 09127895818
64 1653 مجید حیدری 09122819017
65 26695 علی دربهانی 09124339386
66 28125 سعید حبیبی 09123046842
67 28134 محمدتقی خسروی ادیب 09129266545
68 28362 آرش عظیمی ویشته 09382763515
69 28675 مهدی افشاری 09188143572
70 29052 محمد حاجی پور 09305969658
71 29061 فرشاد اینانلو 09123028934
72 29122 یاسمن خمسه 09127861305
73 29270 الهام ناظری 09124082192
74 29273 رقیه زینالی 09128905468
75 29312 مهدی مرتضایی 09123262260
76 29409 مرتضی عسگری 09364161590
77 29434 پیام وحدتی 09123498681
78 29482 سمیه تاجیک 09122776951
79 29484 فاطمه ملکی 09128635165
80 29493 احد جهاندیده 09126725075
81 29541 فرانک اژدری 09361313351
82 29547 فاطمه حیدری مدوئیه 09123643081
83 29549 امیررضا حجتی 09129174261
84 29558 مهیارصادقی توران پشتی 09123662721
85 29563 محمد حاجی زاده 09226423885
86 29563 زهره حسین پور پریزاد 09120828360
87 29317 مهدی منفرد 09127352824
88 29322 امیرحسین بیانلو 09124080481
89 29053 محمد کیومرثی 09122232433
زمان ساعت روز مکان وکیل مربی موضوع
30مرداد98 10:30-12 4شنبه کتابخانه کانون وکلای قزوین سرکار خانم شقایق بهشتی  ایرادات خوانده
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذكرات مهم جلسات كلاس آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کلاس آموزشی مرداد 1398 – گروهE
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی شماره همراه
1 1656 اکبر بهروز دمیرچی 9148094229
2 1657 علی کیادوست 9122812676
3 1658 نجمه ابراهیمی فردشادکهن راد 9191943769
4 1659 معصومه ململی 9354059786
5 1660 علیرضا محمدی 9122823655
6 1661 امیر حمزه علی زاده 9122683606
7 1662 عباس سلیمی 9121817402
8 1663 فرشید رمضانزاده 9380031007
9 1664 محمدرضا مرادی 9122817520
10 1665 عطیه عطاریان 9123976361
11 1666 مهدی لامعی 9397199663
12 1667 میثم کیماسی سلخوری 9191849389
13 1668 مسعود ناظمی 9197712173
14 1669 آرزو صالحی 09371143240
15 1670 حسنیه ابراهیمی 9196166802
16 1671 سیامک رضائی نراقی 9123039306
17 1672 رسول رحمانی 9392124683
18 1673 امیرعلی اسعدی 9180159886
19 1674 حسین آدینه 9183438128
20 1675 فاطمه عالم زاده 9113822210
21 1676 سهیلا شمسی 9364825634
22 1677 خدیجه نجفی 9363829731
23 1678 محدثه السادات عرشی 9108404808
24 1680 ندا نويدي 9356011657
25 1681 احمد رضا مرادی زیارانی 9353313503
26 1682 حسن اسدی 9128828185
27 1683 حامد احمدوند 9184988933
28 1684 مریم بابائی 9195983918
29 1685 اسماعیل مهدی زاده 9124223820
30 1686 بهزاد شهسواری 9125330651
31 1687 سیدعلی عرب 9385014332
32 1688 فریده رضائی نیارکی 9374886759
33 1689 محمدرضا شهسواری 9918226241
34 1690 سعید ابراهیمی 9121823728
35 1691 فاطمه سمیع زاده 9354238759
36 1692 نسرین محمدی 9191661751
37 1693 لاله رجبی زاده 9193862951
38 1694 فائزه حاجی محمدپور 9125815671
39 1695 علی شهریاری 9193467209
40 1696 زهرا زارع پور 9356145648
تاریخ روز وکیل مربی ساعت مکان موضوع
24مرداد98 5شنبه جناب آقای نعیم شاه تقی 8:30-10 کتابخانه کانون وکلای قزوین   اعاده دادرسی یا فرجام خواهی
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذكرات مهم جلسات كلاس آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کلاس آموزشی مرداد 1398 – گروه D
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
41 1697 اصغر ارغوان 9382386127
42 1698 محمد فیروزی نیا 9191595457
43 1699 قدرت اله آقائی 9191879020
44 1700 پیام جلیلوند 9374687933
45 1701 میثم همتی سزنقی 9359826574
46 1702 فریده امینی 9193853259
47 1703 اکبر آدینه 9127893438
48 1704 حسین محامدی نصرآبادی 9331816171
49 1705 رضا قاسمی 9363804628
50 1706 مینا کاتبی 9191848537
51 1707 آنا راستکار ثمرین 9145383800
52 1708 محمدرضا ورسه 9356943457
53 1709 زهرا سیاهکالی مرادی 9196947213
54 1710 فرحناز امیری شادمهری 9151365264
55 1711 هاشم ماله میرچگینی 9191817727
56 1712 زینب شارعی 9127618433
57 1713 زهرا شیرزادسیبنی 9191821174
58 1714 سعید رضائی 9199735560
59 1715 رقیه جدی 9127895229
60 1716 اکبر عباسی 9214575347
61 1717 سعید نیکونژاد 9365309293
62 1718 زهرا نجفیون 9361586138
63 1719 سولماز اسدی پور 9306749005
64 1720 زهرا شکربیگی 9188555470
65 1721 مهدی جلیلوند 9364010673
66 1722 فاطمه لشگری 9127814478
67 1723 سمانه گودرزی 9122993796
68 1724 علی رستمی آکنده 9352513168
69 1725 فرشته طاهرخانی 9395242010
70 1726 نازنین روح افزا 9033996912
71 1727 مریم حکیمی سیبنی 9360185159
72 1728 زهرا عالشی 9148047039
73 1729 کامبیز رحمانی 9127805564
74 1730 ایمان حطمی
75 1731 بهرام طهماسبی
76 1656 سیروس فتحی واجارگاه 9123334290
77 29800 یوسف مصطفوی منتظری 09109230532
78 29798 نگار کشاورز حدادها 9124909158
79  29800 سیدیوسف مصطفوی منتظری 09109230532
80 1382 طراوت فلاح نژاد 9101732863
تاریخ روز وکیل مربی ساعت مکان موضوع
24مرداد98 5شنبه جناب آقای نعیم شاه تقی 10:30-12 کتابخانه کانون وکلای قزوین   اعاده دادرسی یا فرجام خواهی
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذكرات مهم جلسات كلاس آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کارگاه آموزشی مرداد 1398 – گروه A
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
1 1457 اکبر افشاری 09127450130
2 1541 محمدمهدی ملکی 09127824456
3 1583 مجید کشاورز نجفی 09124176546
4 1584 ایمان صامت 09121459759
5 1588 سیدحسن چگینی شاد 09015226300
6 1589 نازنین کاکاوند 09120414042
7 1590 سمیه قربان پورتجن گوکه 09361912015
8 1591 فاطمه اسدی 09191909326
9 1592 مریم فرد 09196167133
10 1593 علی سرفرانی 09193873567
11 1594 امیر طاهرخانی 09125824472
12 1595 محبوبه فرجی 09128875590
13 1596 مهسا حاجی فتحعلیها 09127839412
14 1597 بیتا غلامی 09126974135
15 1598 محمد افشارمقدم زنجانی 09122826625
16 1599 محمد رستمی 09127825071
17 1600 خشایار انتظاریان 09121811660
18 1601 علیرضا پیرهادی 09365592018
19 1602 محمد آذربایجانی 09100424347
20 1604 محمدمهدی صبوری 09128861533
21 1605 صابر زارع افشار 09102081402
22 1606 عباس اسماعیلی فر 09124820209
23 1607 کیومرث کاکاوند 09126829452
24 1608 فرامرز محمدی 09123820675
25 1609 زهرا حق شناس 09191890494
26 1610 شیما رحمانی فرد 09123816844
27 1611 مهدی مافی 09127684013
28 1612 عطیه جهانبخشی 09190466510
29 1613 زیبا ارشدشرفه 09129568908
30 1614 سونا محمدی 09122810183
31 1615 حمید محمدخانلو 09016412100
32 1616 میلاد پارسیا 09121812014
33 1617 لیلا رحمنی 09120559092
34 1618 میترا یارکه سخوری 09120966151
35 1619 فاطمه شهسواری 09196608397
36 1620 جعفر کشاورز رضائی 09108382855
37 1621 معین الدین ناطقی 09127881742
38 1623 بهاره رحمانی 09371676630
39 1624 محمود اسلامی 09125817989
40 1625 پریسا زمان دار 09127874352
41 1626 مهدی عشق پور 09120871843
42 1627 زهراسادات حاجی میرصادقی 09126810173
43 1628 محمد کشاورز نجفی 09124122724
44 1630 علیرضا مرادیان زه آب 09364027547
45 1631 حمیده ترکمن 09124814698
46 1632 سمیرا کاظمی 09385872114
زمان ساعت روز موضوع وکیل مربی وکلای فرضی
31مرداد98 8:30-10 5شنبه  دادخواست مطالبه وجه چک علیه شرکت سهامی خاص جناب آقای احمد حاجی محمدپور مهدی عشق پور-محمدرضا مرادیان
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین واقع در محل کانون.
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کارگاه آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- وکلای فرضی، مکلفند پنج روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را  اخذ و پس از مطالعه لازم، در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علی رغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد.
2- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
3-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروهها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
4-  غيبت در جلسه كارگاه آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كارگاه آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کارگاه آموزشی مرداد 1398 – گروه B
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
47 1633 کریم مجتبوی 09126819267
48 1634 پریسا ثقفی 09120845042
49 1635 اذر نجفی 09334424731
50 1636 میلاد خمسه 09196161054
51 1637 پرویز مهرعلیان 09123816067
52 1638 فاطمه رضایی 09196711286
53 1639 حمید کرمی گلباغی 09127853034
54 1640 رضا تقوایی پور 09125122781
55 1642 حمید مرادی 09120832231
56 1643 هما حداد توکلی 09123826893
57 1646 حامد محمدنژاد 09187474500
58 1647 افشین مقینی 09122826965
59 1648 آرش اردیبهشتی 09123829913
60 1649 رضا صالحی 09126827903
61 1650 خدیجه صفی قلی 09193834852
62 1651 دل ارام آرامی 09123829894
63 1652 مجتبی بهرامی 09127895818
64 1653 مجید حیدری 09122819017
65 26695 علی دربهانی 09124339386
66 28134 محمدتقی خسروی ادیب 09129266545
67 28362 آرش عظیمی ویشته 09382763515
68 28675 مهدی افشاری 09188143572
69 29052 محمد حاجی پور 09305969658
70 29061 فرشاد اینانلو 09123028934
71 29122 یاسمن خمسه 09127861305
72 29270 الهام ناظری 09124082192
73 29273 رقیه زینالی 09128905468
74 29312 مهدی مرتضایی 09123262260
75 29409 مرتضی عسگری 09364161590
76 29434 پیام وحدتی 09123498681
77 29482 سمیه تاجیک 09122776951
78 29484 فاطمه ملکی 09128635165
79 29493 احد جهاندیده 09126725075
80 29541 فرانک اژدری 09361313351
81 29547 فاطمه حیدری مدوئیه 09123643081
82 29549 امیررضا حجتی 09129174261
83 29558 مهیارصادقی توران پشتی 09123662721
84 29563 محمد حاجی زاده 09226423885
85 29563 زهره حسین پور پریزاد 09120828360
86 29317 مهدی منفرد 09127352824
87 29322 امیرحسین بیانلو 09124080481
88 29053 محمد کیومرثی 09122232433
زمان ساعت روز موضوع وکیل مربی وکلای فرضی
31مرداد98 10:30-12 5شنبه  دادخواست مطالبه وجه چک علیه شرکت سهامی خاص جناب آقای احمد حاجی محمدپور خدیجه صفی قلی- میلاد خمسه
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین واقع در محل کانون.
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کارگاه آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- وکلای فرضی، مکلفند پنج روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را  اخذ و پس از مطالعه لازم، در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علی رغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد.
2- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
3-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروهها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
4-  غيبت در جلسه كارگاه آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كارگاه آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کارگاه آموزشی مرداد 1398 – گروهE
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی شماره همراه
1 1656 اکبر بهروز دمیرچی 9148094229
2 1657 علی کیادوست 9122812676
3 1658 نجمه ابراهیمی فردشادکهن راد 9191943769
4 1659 معصومه ململی 9354059786
5 1660 علیرضا محمدی 9122823655
6 1661 امیر حمزه علی زاده 9122683606
7 1662 عباس سلیمی 9121817402
8 1663 فرشید رمضانزاده 9380031007
9 1664 محمدرضا مرادی 9122817520
10 1665 عطیه عطاریان 9123976361
11 1666 مهدی لامعی 9397199663
12 1667 میثم کیماسی سلخوری 9191849389
13 1668 مسعود ناظمی 9197712173
14 1669 آرزو صالحی 09371143240
15 1670 حسنیه ابراهیمی 9196166802
16 1671 سیامک رضائی نراقی 9123039306
17 1672 رسول رحمانی 9392124683
18 1673 امیرعلی اسعدی 9180159886
19 1674 حسین آدینه 9183438128
20 1675 فاطمه عالم زاده 9113822210
21 1676 سهیلا شمسی 9364825634
22 1677 خدیجه نجفی 9363829731
23 1678 محدثه السادات عرشی 9108404808
24 1680 ندا نويدي 9356011657
25 1681 احمد رضا مرادی زیارانی 9353313503
26 1682 حسن اسدی 9128828185
27 1683 حامد احمدوند 9184988933
28 1684 مریم بابائی 9195983918
29 1685 اسماعیل مهدی زاده 9124223820
30 1686 بهزاد شهسواری 9125330651
31 1687 سیدعلی عرب 9385014332
32 1688 فریده رضائی نیارکی 9374886759
33 1689 محمدرضا شهسواری 9918226241
34 1690 سعید ابراهیمی 9121823728
35 1691 فاطمه سمیع زاده 9354238759
36 1692 نسرین محمدی 9191661751
37 1693 لاله رجبی زاده 9193862951
38 1694 فائزه حاجی محمدپور 9125815671
39 1695 علی شهریاری 9193467209
40 1696 زهرا زارع پور 9356145648
تاریخ روز وکیل مربی ساعت موضوع وکلای فرضی
23مرداد98 4شنبه جناب آقای رحیم معروفی 8:30-10  اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم قطعی اکبربهروز دمیرچی-علی کیادوست
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کارگاه آموزشی مرداد 1398 – گروه D
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
41 1697 اصغر ارغوان 9382386127
42 1698 محمد فیروزی نیا 9191595457
43 1699 قدرت اله آقائی 9191879020
44 1700 پیام جلیلوند 9374687933
45 1701 میثم همتی سزنقی 9359826574
46 1702 فریده امینی 9193853259
47 1703 اکبر آدینه 9127893438
48 1704 حسین محامدی نصرآبادی 9331816171
49 1705 رضا قاسمی 9363804628
50 1706 مینا کاتبی 9191848537
51 1708 محمدرضا ورسه 9356943457
52 1709 زهرا سیاهکالی مرادی 9196947213
53 1710 فرحناز امیری شادمهری 9151365264
54 1711 هاشم ماله میرچگینی 9191817727
55 1712 زینب شارعی 9127618433
56 1713 زهرا شیرزادسیبنی 9191821174
57 1714 سعید رضائی 9199735560
58 1715 رقیه جدی 9127895229
59 1716 اکبر عباسی 9214575347
60 1717 سعید نیکونژاد 9365309293
61 1718 زهرا نجفیون 9361586138
62 1719 سولماز اسدی پور 9306749005
63 1720 زهرا شکربیگی 9188555470
64 1721 مهدی جلیلوند 9364010673
65 1722 فاطمه لشگری 9127814478
66 1723 سمانه گودرزی 9122993796
67 1724 علی رستمی آکنده 9352513168
68 1725 فرشته طاهرخانی 9395242010
69 1726 نازنین روح افزا 9033996912
70 1727 مریم حکیمی سیبنی 9360185159
71 1728 زهرا عالشی 9148047039
72 1729 کامبیز رحمانی 9127805564
73 1730 ایمان حطمی
74 1731 بهرام طهماسبی
75 1656 سیروس فتحی واجارگاه 9123334290
76 29800 یوسف مصطفوی منتظری 09109230532
77 29798 نگار کشاورز حدادها 9124909158
78  29800 سیدیوسف مصطفوی منتظری 09109230532
79 1382 طراوت فلاح نژاد 9101732863
تاریخ روز وکیل مربی ساعت موضوع وکلای فرضی
23مرداد98 4شنبه جناب آقای رحیم معروفی 10:30-12  اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم قطعی محمد فیروزی نیا -اصغر ارغوان
محل برگزاری : کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین
« تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین