برگزاری آزمون دوماهه کاراموزان ورودی 1400 کانون وکلای دادگستری استان قزوین

اولین اختبار کتبی سال ۱۴۰۲ کارآموزان جدید کانون وکلای دادگستری استان قزوین، طی سه روز شنبه مورخ ۲۱ مرداد (با برگزاری آزمون حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی) و یکشنبه مورخ ۲۲ مرداد (با برگزاری آزمون آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا) و دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد (با آزمون حقوق ثبت، حقوق تجارت) برگزار شد. لازم به ذکر است تعداد شرکت کنندگان حاضر در این آزمون ۱۱۱ نفر از کارآموزان بود.