برگزاری دوره آموزشی جامع داوری توسط شرکت گیومه

شرکت گیومه در نظر دارد در روز جمعه 22 آذر ماه 98 دوره آموزشی جامع داوری را با شرایط زیر برگزار نماید.

 

محتوای آموزشی

1)مفهوم  داوری و تمیز آن از مفاهیم مشابه
2) موافقتنامه داوری،اوصاف و انواع آن.
3)اقسام داوری
4) ارکان تشکیل داوری
5)شرایط و موانع داور
6) اجرت داوری
7) نقش دادگاه در تشکیل و تعیین داوری
8)حقوق و وظایف داوران در جریان رسیدگی
9) شیوه و تشریفات رسیدگی از طریق داوری
10) صدور و اجرای رای داوری
11) طریقه اعتراض و ابطال رای داور 

مدرس  : دکتر مسعود منشدی
وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی پارک علم و فناوری البرز
بنیان گذار رویداد علمی- ترویجی،(داور شو )

 

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر وب سایت شرکت گیومه مراجعه نمایید.