بيانيه كانون وكلای دادگستری قزوین در خصوص پيشنهاد اصلاح آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلای دادگستری

باسمه تعالی
« همه باید قانون را فصل الخطاب بدانند » مقام معظم رهبری


واضح و مبرهن است براساس نص صریح ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 تنظیم آیین نامه لایحه مذکور در صلاحیت انحصاری کانون وکلای دادگستری قرار داده شده است که فلسفه وضع لایحه و ماده موصوف با توجه به پیشینه تقنینی و مقصود قانونگذار بی شک نظر بر ضرورت ذاتی استقلال کانون وکلای دادگستری بوده است . از سوی دیگر تلازم اجرای قانون و لحاظ استقلال کاملا روشن است چه این که اصل استقلال کانون وکلا در راستای حفظ اصول دادرسی منصفانه حاکمیت قانون و پاسداری از حق دفاع آزادانه شهروندان وضع گردیده است.


بنابراین پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال که از سوی قوه محترم قضائیه تنظیم و منتشر گردیده است مواجه با اشکال و ایراد مبنایی قانونی بوده و موضوعیت ندارد.