بیانیه کانون وکلای دادگستری قزوین در خصوص پیشنهاد اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

باسمه تعالی
« همه باید قانون را فصل الخطاب بدانند » مقام معظم رهبری


واضح و مبرهن است براساس نص صریح ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ تنظیم آیین نامه لایحه مذکور در صلاحیت انحصاری کانون وکلای دادگستری قرار داده شده است که فلسفه وضع لایحه و ماده موصوف با توجه به پیشینه تقنینی و مقصود قانونگذار بی شک نظر بر ضرورت ذاتی استقلال کانون وکلای دادگستری بوده است . از سوی دیگر تلازم اجرای قانون و لحاظ استقلال کاملا روشن است چه این که اصل استقلال کانون وکلا در راستای حفظ اصول دادرسی منصفانه حاکمیت قانون و پاسداری از حق دفاع آزادانه شهروندان وضع گردیده است.


بنابراین پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال که از سوی قوه محترم قضائیه تنظیم و منتشر گردیده است مواجه با اشکال و ایراد مبنایی قانونی بوده و موضوعیت ندارد.

نظرات بسته شده است.