تأکید بر لزوم استفاده وکلا و کارآموزان محترم از برگه های وکالتنامه چاپی کانون

باتوجه به وصول گزارش هایی در خصوص استفاده برخی وکلای محترم از وکالت نامه های غیر رسمی و بغیر از وکالت نامه های چاپ شده توسط کانون وکلای دادگستری استان قزوین، نظر به تخلف تلقی شدن این عمل در مقررات انتظامی کانون وکلا از همکاران محترم خواهشمند است حتما از وکالتنامه هایی که نشان کانون وکلای دادگستری استان قزوین بر آن درج شده و از طرف کانون ارایه میگردد؛ استفاده فرمایند.

نظرات بسته شده است.