تبریک روز خبرنگار

پیام تبریک ریاست کانون وکلای دادگستری استان قزوین به مناسبت “روز خبرنگار ”

١٧ مرداد ؛ روز خبرنگار ، تجلّی عینی آگاهی بخشی و حرمت نهادن به هدایت روح و جان انسان به سمت دانایی است و بدون تردید تکریم این روز ، تحریم جهل است و تنویر تعالی روح .
علیرغم تکلیف ذاتی مجموعه کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی ترین و پابرجاترین نهاد مدنی – صنفی کشور بر اشاعه دانایی و تصمیم بر حضور. و سپاسگزاری و اهداء تبریک به خبرنگاران گرانقدر ؛ این سفیران نیک اندیش فهم و کمال ، لیکن بجهت محدودیت های ابلاغی از قرارگاه کرونایی استان مینودری قزوین متضمن منع از هرگونه مراجعه و تجمعات و در راستای صیانت از سلامت مهربان خبرنگاران جان این امر میسر نگردید.
لذا به تمامه جان ضمن تکریم یاد و خاطره شهید والاشأن محمود صارمی و “روز خبرنگار” و پیشکش صمیمانه ترین تحیّات به محضر یکایک قلم به دستان راستین ، به یاری حق پس از رفع شرایط نامطلوب کرونایی موجود و فراهم شدن بستر و فضای دیدار حضوری ، بمانند سالهای گذشته ، ضمن شرفیابی از مساعی ارزشمند این عزیزان بجهت تعامل و همکاری و همراهی با کانون وکلای دادگستری سرزمین مقاخر قزوین تجلیل خواهد شد .

سیدمحمّد حسینی
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین
١۴٠٠/٠۵/١٧

روابط عمومی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین

نظرات بسته شده است.