تخفیف ویژه اعضاء برای شرکت در کنسرت رضا صادقی

اعضای محترم کانون وکلای دادگستری استان قزوین مي توانند برای تهیه بلیط کنسرت رضا صادقی به آدرس پونک ابتدای خیابان مصیب مرادی کلینیک ساختمانی رابین مراجعه نموده و از شرایط تخفيف ١٥درصد مبلغ بليط كنسرت برخوردار گردند.
تلفن تماس۰۹۳۰۰۶۹۷۵۶۵
زمان برگزاري كنسرت ٩٦/٤/٢٥

كميسيون رفاه كانون وكلای دادگستری قزوين