تخفیف ویژه گروه هتل های پارس برای وکلای دادگستری

پیرو تفاهم نامه بعمل آمده بین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و گروه هتل های پارس همکاران محترم میتوانند از هتل های این گروه به شرح زیر تسهیلات ویژه دریافت نمایند.

 

  • هتل پارس ائل گلی تبریز

فصل شلوغ: 6 ماه اول سال: 20 درصد تخفیف

فصل متوسط: 3 ماه سوم سال: 25 درصد تخفیف

فصل خلوت: 3 ماه چهارم سال: 35 درصد تخفیف

 

  • هتل پارس مشهد

فصل شلوغ: 4 خرداد الی 31 شهریور و 26 اسفند الی 31 فروردین: 25 درصد تخفیف

فصل متوسط: 1 مهر الی 30 آذر ماه: 30 درصد تخفیف

فصل خلوت: 1 دی الی 25 اسفند ماه: 40 درصد تخفیف

 

  • هتل پارس کرمان

فصل شلوغ: فروردین، اردیبهشت، مهر، آبان، بهمن، اسفند: 25 درصد تخفیف

فصل متوسط: آذر، دی، شهریور، تیر: 30 درصد تخفیف

فصل خلوت:مرداد، خرداد : 35 درصد تخفیف