تخفیف ویژه گروه هتل های پارس برای وکلای دادگستری

پیرو تفاهم نامه بعمل آمده بین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و گروه هتل های پارس همکاران محترم میتوانند از هتل های این گروه به شرح زیر تسهیلات ویژه دریافت نمایند.

 

  • هتل پارس ائل گلی تبریز

فصل شلوغ: ۶ ماه اول سال: ۲۰ درصد تخفیف

فصل متوسط: ۳ ماه سوم سال: ۲۵ درصد تخفیف

فصل خلوت: ۳ ماه چهارم سال: ۳۵ درصد تخفیف

 

  • هتل پارس مشهد

فصل شلوغ: ۴ خرداد الی ۳۱ شهریور و ۲۶ اسفند الی ۳۱ فروردین: ۲۵ درصد تخفیف

فصل متوسط: ۱ مهر الی ۳۰ آذر ماه: ۳۰ درصد تخفیف

فصل خلوت: ۱ دی الی ۲۵ اسفند ماه: ۴۰ درصد تخفیف

 

  • هتل پارس کرمان

فصل شلوغ: فروردین، اردیبهشت، مهر، آبان، بهمن، اسفند: ۲۵ درصد تخفیف

فصل متوسط: آذر، دی، شهریور، تیر: ۳۰ درصد تخفیف

فصل خلوت:مرداد، خرداد : ۳۵ درصد تخفیف

نظرات بسته شده است.