تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص احتساب سوابق اعضاء در صندوق حمایت از وکلا

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص احتساب سوابق اعضاء در صندوق حمایت از وکلا از همکاران محترمی که تمایل به درج سوابق شغلی خود نزد صندوق حمایت از وکلا را دارند دعوت میگردد مراتب را با دفتر این صندوق در کانون وکلای دادگستری استان قزوین در میان بگذارند.

لازم بذکر است وکلایی که قبلا نیز درخواست داده اند نیازمند به درخواست مجدد می باشد.