تعطیلی فعالیت اداری کانون وکلای دادگستری قزوین در روز پنج شنبه مورخ 21 اردیبهشت

تعطیلی فعالیت اداری کانون وکلای دادگستری استان قزوین در روز پنج شنبه مورخ 21 اردیبهشت 1402

 

🔷 با توجه به درخواست هیات محترم نظارت بر دهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین و به جهت برگزاری انتخابات، فعالیت اداری کانون وکلای دادگستری استان قزوین در روز پنج شنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تعطیل خواهد بود.