تفاهم نامه مابین اسکودا و شرکت حمایت گستر ایران خودرو

پیرو نامه شماره 55ص99 مورخ 24 اسفند ماه 1399 اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با موضوع انعقاد تفاهم نامه مابین اسکودا و شرکت حمایت گستر ایران خودرو توجه همکاران محترم را به این تفاهم نامه جلب مینماییم.


جهت دریافت فایل تفاهم نامه کلیک نمایید