تمدید مهلت پرداخت فیش های سه ماهه چهارم سال 98 صندوق حمایت

با توجه به شیوع ویروس کرونا و اختلال ایجاد شده در انجام امور وکالتی و تعطیلی دفاتر وکلای محترم دادگستری و نیز مصوبه شورای پول و اعتبار و اینکه امکان تشکیل مجمع عمومی صندوق حمایت که متشکل از کانون های وکلای دادگستری است به همین جهت امکان پذیر نمیباشد برای رفع نگرانی وکلا و کارآموزان محترم در خصوص مشکل پرداخت حق بیمه سه ماهه چهارم کانون های وکلای دادگستری کشور با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه موصوف تا پایان خرداد ماه سال 99 و نیز عدم تعلق جریمه دیرکرد موافقت نموده و این امر در صورتجلسه آتی مجمع عمومی صندوق عیناً لحاظ خواهد گردید.

این تصمیم مصوبه سران کانون های 24 گانه کشور است که به اعتبار سمت آنها در مجمع عمومی صندوق مصوبه فوق العاده تلقی می شود و هیأت مدیره صندوق ملزم به اجرای آن است.