ثبت نام از متقاضیان دریافت تجهیزات امنیت شخصی – شوکر الکتریکی و افشانه

پیرو درخواست های متعدد همکاران و پیگیری هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین امکان ثبت نام از همکاران متقاضی دریافت تجهیزات امنیت شخصی (شوکر الکتریکی و افشانه) طی بازه زمانی یک هفته از تاریخ 3 مرداد ماه 1396 فراهم آمده است.

لذا در صورت تمایل به ثبت نام و دریافت تجهیزات امنیتی طی بازه زمانی معین شده به فروشگاه کانون وکلای دادگستری استان قزوین مراجعه نموده و فرم های مربوطه را تکمیل فرمایید.

 

ضمناً مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام بشرح زیر است:

  • کپی شناسنامه
  • کپی کارت ملی
  • کپی پروانه وکالت تمدید شده
  • رسید پرداخت هزینه