جدول زمان بندی اختبار شفاهی 1396

زمان و مکان برگزاری آزمون شفاهی اختبار بهمن ماه سال 1396 به شرح ذیل می باشد:

 


تاریخ و زمان برگزاری اختبار شفاهی:

  • سه شنبه مورخ 17 بهمن 1396: حقوق مدنی – آیین دادرسی مدنی
  • چهارشنبه مورخ 18 بهمن 1396: حقوق جزا – آیین دادرسی کیفری
  • پنجشنبه مورخ 19 بهمن 1396: حقوق تجارت – حقوق ثبت و امور حسبی

 


جدول زمانبندی روزانه:

سه شنبه مورخ 17 بهمن 1396: جهت دریافت برنامه این روز کلیک بفرمایید.

چهارشنبه مورخ 18 بهمن 1396: جهت دریافت برنامه این روز کلیک بفرمایید

پنجشنبه مورخ 19 بهمن 1396: جهت دریافت برنامه این روز کلیک بفرمایید

 


مکان برگزاری: قزوین، خیام جنوبی، کوچه شهید مجید آتشگران، شماره 25، کانون وکلای دادگستری استان قزوین