نشست آموزش آیین نگارش حقوقی

نشست آموزش آیین نگارش حقوقی با حضور استاد دکتر بهرام بهرامی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری در روز پنجشنبه مورخ 21 دی ماه ۱۳۹۶ ساعت 10 صبح در محل سالن بانو، واقع در بلوار امام خمینی(ره) – چهارراه مدنی – بوستان هشت بهشت برگزار میگردد

 

  • حضور کلیه کارآموزان محترم وکالت در این جلسه الزامی است