جلسه سخنرانی کارآموزان محترم وکالت

جلسه سخنرانی فصلی کارآموزان محترم در موضوع «اقامه دعوای حقوقی و روش تنظیم دادخواست» با سخنرانی استاد دکتر جواد خالقیان استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در روز شنبه مورخ 29 خرداد ماه 1400 رأس ساعت 14 از طریق سامانه آموزش الکترونیکی کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار میگردد.

  • حضور تمامی کارآموزان در این جلسه الزامی است