جلسه فوق العاده هیات مدیره با حضور معاونین دادستان انتظامی و دادیاران انتظامی کانون

به نام خدا

به تاریخ 11/03/1400 جلسه فوق العاده هیات مدیره با حضور معاونین دادستان انتظامی کانون و دادیاران انتظامی تشکیل گردید.

بنابر اهمیت جایگاه دادسرا و دادگاه انتظامی در صیانت از نهاد وکالت، ضمن تقدیر از زحمات و خدمات همکاران محترم در مرجع انتظامی کانون به بررسی مشکلات و موانع رسیدگی به تخلفات در مرحله طرح شکواییه، تعقیب انتظامی و صدور قرار مقتضی، پرداخته شد.

مقرر گردید:
1- نسبت به تبیین موارد رفتار خلاف شان اقدام گردد.
2- برنامه ریزی لازم نسبت به ارائه جدول جلسات منظم در زمینه ارائه آموزش در حوزه تخلفات انتظامی به کارآموزان صورت گیرد.
3- قبل از پذیرش شکایت، به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی، الزامات اولیه شکایت انتظامی به همراه اسناد و مدارک اثباتی ادعا، تعیین و از پذیرش شکایات ناقص جلوگیری گردد .
ضمن اینکه احراز هویت شاکی و سمت وی ضرورت دارد.
4- مقرر شد مکانیزم مناسبی در جهت هماهنگی کمیسیون داوری و دادسرا پیش بینی و اجرایی گردد.
5- نسبت به اصلاح روش ابلاغ به طرفین اقدام شود.
6- ضمن حفظ محرمانگی پرونده های دادسرا، موضوعات قابل طرح در داوری، جهت برقراری صلح و سازش بین طرفین ؛ موارد به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
7- در امر تحقیقات، همکاران آموزش دیده و مجرب دعوت به همکاری شوند.
8- نسبت به معدود همکاران وکیل که در تکرار ارتکاب تخلفات انتظامی بر خلاف شان وکالت عمل میکنند ، ابتدا با تذکر و مذاکره و درنهایت در صورت عدم توجه، برخورد قاطع صورت گیرد.
9- نسبت به برگزاری نشست های انتظامی دادیاران محترم و دادستان انتظامی با حضور همکاران علاقه مند، در مسیر نیرو سازی و ایجاد رویه های انتظامی اقدام گردد.
10- ارکان و کمیسیون های کانون از جمله کارآموزی نسبت به همکاری و ارائه پاسخ استعلامات دادسرا اقدام نمایند.

 

اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه:

سید محمد حسینی، محمدمهدی نحوی، امیر کاتبی، محمد نسخه چی ، غلامرضا تجدد