جلسه فوق العاده هیات مدیره

جلسه فوق العاده هیات مدیره

 

دستور جلسه:

1- امور مرتبط به ساختمان کانون

 

دوشنبه 16 آبان ماه 1401
ساعت 13
در محل کانون وکلای دادگستری استان قزوین