جلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 1397

جلسه تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری با حضور ریاست دادگستری استان قزوین حجت الاسلام نوراله قدرتی و ریاست دادگاه انقلاب اسلامی قزوین آقای شجاع ذوقی و رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین آقای محمد نسخه چی در دادگستری قزوین برگزار شد.

به موجب تبصره ماده یک این قانون تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه میباشد که به دعوت رئیس کانون وکلای دادگستری حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم مینماید.

در این جلسه بعد از بررسی وضعیت وکالت در استان قزوین و تبادل نظر راجع به مسائل و مشکلات وکلا و نقش و جایگاه وکیل در روند دادرسی و ملاحظه آمار پرونده های ورودی استان و تعداد پرونده های دارای وکیل با اکثریت آرا برای سال 97 تعداد پذیرش کارآموزان هفتاد و پنج نفر تعیین شد که از این تعداد 30 درصد سهمیه ایثارگران و 70 درصد سهمیه آزاد میباشد.

لازم بذکر است ایثار گران مشروط به اینکه حائز هفتاد درصد نمره آخرین فرد قبولی در سهمیه آزاد بشوند پذیرفته خواهند شد.

 

روابط عمومی

کانون وکلای دادگستری استان قزوین